Właściwość miejscowa sądu w sprawach o czyn nieuczciwej konkurencji w internecie (uchwała SN III CZP 82/17)

Obok omawianej wczoraj na łamach „Czasopisma” uchwała SN wskazująca, iż sprawie o naruszenie dóbr osobistych w internecie można wnieść pozew do sądu miejsca zamieszkania poszkodowanego (III CZP 91/17) tego samego dnia wydano jeszcze jedno orzeczenie — może nawet ważniejsze dla przedsiębiorców prowadzących działalność w sieci. uchwała Sądu Najwyższego z 15 grudnia 2017 r. (III CZP … Dowiedz się więcej

Właściwość miejscowa sądu w sprawach o naruszenie dóbr osobistych w internecie (uchwała SN III CZP 91/17)

W podjętej kilka dni temu uchwale Sąd Najwyższy przesądzono, że w przypadku naruszenia dóbr osobistych w internecie pozew można wnieść do sądu właściwego miejscowo nawet dla siedziby lub miejsca zamieszkania pokrzywdzonego — ponieważ tak daleko mogą sięgać skutki zdarzenia wywołującego szkodę. uchwała Sądu Najwyższego z 15 grudnia 2017 r. (III CZP 91/17) Osoba dochodząca ochrony … Dowiedz się więcej