Skarga kasacyjna nie jest od poprawiania błędów rachunkowych wyroku

Z cyklu złapał Kozak Tatarzyna, a Sąd Najwyższy przypomina: skarga kasacyjna nie służy do sprostowania błędów rachunkowych w zaskarżonym orzeczeniu — a w ogóle skarga musi być prawidłowo sformułowana, w tym uzasadniona, bo nawet jeśli strona ma rację, to SN nie będzie się racji tych domyślał (wyrok Sądu Najwyższego z 19 kwietnia 2017 r., II … Dowiedz się więcej

Zdaniem SN „dwukrotność” odszkodowania za naruszenie praw autorskich może naruszać konstytucję

Czy przewidziane w przepisach prawa autorskiego odszkodowanie przewyższające wysokość szkody — należne w przypadku naruszenia przysługujących mu praw majątkowych — należy się, bo tak przewiduje przepis, czy jednak sąd jest uprawniony do oceny roszczenia także przez pryzmat nadużycia prawa podmiotowego? wyrok Sądu Najwyższego z 10 listopada 2017 r. (V CSK 41/14) Konstytucja jednakowo chroni własność i … Dowiedz się więcej

Apelacja omyłkowo nazwana zażaleniem (III CZP 2/17)

apelacja omyłkowo nazwana zażaleniem

A teraz coś z innej beczki: w podjętej wczoraj uchwale Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że apelacja omyłkowo nazwana zażaleniem jest nadal apelacją — przeto należy ją rozpoznać — nawet jeśli sporządził ją radca prawny lub adwokat. uchwała Sądu Najwyższego z 24 maja 2017 r. (III CZP 2/17) Oczywista niedokładność pisma procesowego spełniającego wymagania apelacji — środka odwoławczego … Dowiedz się więcej