Właściwość miejscowa sądu w sprawach o naruszenie dóbr osobistych w internecie (uchwała SN III CZP 91/17)

W podjętej kilka dni temu uchwale Sąd Najwyższy przesądzono, że w przypadku naruszenia dóbr osobistych w internecie pozew można wnieść do sądu właściwego miejscowo nawet dla siedziby lub miejsca zamieszkania pokrzywdzonego — ponieważ tak daleko mogą sięgać skutki zdarzenia wywołującego szkodę. uchwała Sądu Najwyższego z 15 grudnia 2017 r. (III CZP 91/17) Osoba dochodząca ochrony … Dowiedz się więcej