Dlaczego SN uznał, że drukarz nie miał prawa odmówić druku plakatu promującego ruch LGBT?

Czy odmowa druku plakatu promującego ruchy LGBT umotywowana wyznawaną religią może stanowić wykroczenie nieuzasadnionego niewykonania usługi? Czy przekonania religijne mogą być przyczyną odmowy spełnienia świadczenia, czy jednak zawsze odmowę taką można kwalifikować jako dyskryminację? Czy można mówić o klauzuli sumienia w przypadku prostych umów zawieranych w naszym codziennym życiu? postanowienie Sądu Najwyższego z 14 czerwca … Dowiedz się więcej

Czy porozumienie rozwiązujące może zobowiązać pracownika do wykorzystania reszty urlopu?

Porozumienie zobowiązanie wykorzystania urlopu

Wielka Majówka za nami, troszkę urlopów wykorzystanych, czas powrócić na ziemię. Dziś zatem pytanie następujące: czy porozumienie rozwiązujące umowę o pracę może nakazywać pracownikowi wykorzystanie zaległego urlopu — czy w takim przypadku pracownik powinien złożyć wniosek urlopowy? No i czy można wykorzystać zaległy urlop w okresie, w którym pracownik zwolniony jest z obowiązku świadczenia pracy? wyrok … Dowiedz się więcej

Czy polska firma może żądać zapłaty w euro od polskiej firmy?

żądanie zapłaty euro

Dzisiejszy tekst dotyka dwóch problemów — czy żądanie zapłaty w euro narusza przepisy polskiego prawa o złotym jako polskiej walucie? czy umowne określenie terminu zawitego dochodzenia roszczeń stanowi niedopuszczalne umowne skrócenie przedawnienia roszczenia? — i chociaż odpowiedzi są w tezie orzeczenia SN, warto czytać do końca. wyrok Sądu Najwyższego z 23 marca 2017 r. (V … Dowiedz się więcej

Nie wolno czasowo „zawiesić” najmu w przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu (uchwała SN III CZP 93/17)

A skoro rano było o tym, że rozliczenie nakładów na wynajmowany lokal jest niedopuszczalne, jeśli w umowie wykluczono taką możliwość, to teraz będzie o tym, że zdaniem Sądu Najwyższego umowa najmu na czas określony nie może zezwalać wynajmującemu na czasowe „zawieszenie” najmu w przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu. uchwała Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2018 r. … Dowiedz się więcej

Czy twórcy i artyści mogą świadczyć powtarzające się usługi na podstawie umowy o dzieło?

twórca artysta dzieło zlecenie

Jakiś czas temu głębokim echem odbił się wyrok SN, w którym stwierdzono, że muzyk wykonujący koncert razem z orkiestrą powinien mieć umowę zlecenia — dziś czas na krótką analizę orzeczenia, w którym odniesiono się kwestii świadczenia usług przez twórców i artystów na rzecz instytucji kultury (wyrok Sądu Najwyższego z 2 czerwca 2017 r. (III UK … Dowiedz się więcej