Brak zgody na podwyżkę czynszu w TBS oznacza rozwiązania umowy z mocy prawa

rozwiązanie najmu odmowa przyjęcia podwyżki czynszu

Czy najemca może odmówić zgody na przedstawioną przez wynajmującego podwyżkę czynszu? Czy skutkiem braku zgody na wyższy czynsz jest pozostawienie dotychczasowych stawek? Czy jednak odmowa przyjęcia podwyżki czynszu oznacza rozwiązanie umowy najmu? I przy okazji: czy najemca, który żąda usunięcia usterek mieszkania może żądać obniżenia czynszu — czy jednak powinien wpuścić wynajmującego w celu wykonania … Czytaj dalej

Koronawirusowe „wygaśnięcie zobowiązań” to nie „wygaśnięcie umów”

naruszenie obostrzeń pomoc publiczna

Taka sytuacja, bo gdzieś w mediach przeczytałem, że spec-ustawa w/s koronawirusa przewiduje wygasanie umów w galeriach handlowych (o powierzchni przekraczającej 2 tys. m²) — czy „wygasanie wzajemnych zobowiązań” stron umowy najmu czy dzierżawy oznacza, że ustawodawca wprowadził odgórny (ex lege) nakaz rozwiązywania umów?  Będzie w miarę krótko i w punktach: obowiązująca od dziś ustawa wprowadza, … Czytaj dalej

Czy bank może żądać spłaty w CHF kredytu indeksowanego kursem CHF?

Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego

Załóżmy, że klient wziął kredyt w złotówkach, ale indeksowany kursem waluty obcej (np. franka szwajcarskiego). Załóżmy, że kredytobiorca przez jakiś czas spłacał raty (w złotówkach), ale później przestał regulować swe należności wobec banku. Czy w takim przypadku bank może żądać spłaty w CHF kredytu indeksowanego kursem waluty? Czy jednak jest to kredyt złotowy, więc roszczenia … Czytaj dalej

Czy hodowca odpowiada za chorobę psa — bo w umowie zapewnił, że zwierzę jest zdrowe?

pies dane osobowe

Sobota, imieniny kota. Czy hodowca, który sprzedał psa, a w umowie oświadczył, że zwierzę jest dobrego zdrowia, ponosi odpowiedzialność za jego stan zdrowia — za choroby, które ujawniły się po kilku miesiącach? Czy jednak odpowiedzialność hodowcy za wady sprzedanego psa może być z jakichś przyczyn wykluczona? wyrok* SR w Człuchowie z 26 października 2018 r. … Czytaj dalej

Czy polska firma może żądać zapłaty w euro od polskiej firmy?

żądanie zapłaty euro

Dzisiejszy tekst dotyka dwóch problemów — czy żądanie zapłaty w euro narusza przepisy polskiego prawa o złotym jako polskiej walucie? czy umowne określenie terminu zawitego dochodzenia roszczeń stanowi niedopuszczalne umowne skrócenie przedawnienia roszczenia? — i chociaż odpowiedzi są w tezie orzeczenia SN, warto czytać do końca. wyrok Sądu Najwyższego z 23 marca 2017 r. (V … Czytaj dalej