Za czas prokuratorskiej blokady rachunku bankowego odsetki nie przysługują

Czy klient, którego zgromadzone na koncie bankowym pieniądze zostały zamrożone na czas postępowania sądowego, może domagać się odsetek za ten okres? Czy jednak odsetki za czas blokady rachunku nie przysługują — bo blokada dotyczy także banku, który środków tych nie może pożyczać, a więc nie uzyskuje ich tytułem pożytków? wyrok Sądu Najwyższego z 21 stycznia 2021 … Czytaj dalej

Instytucja kultury powinna wiedzieć, że zdjęć z internetów się nie pobiera…

Zdjęcie Czesława Miłosza

Czy można swobodnie korzystać ze zdjęć pobranych z internetu? Czy brak możliwości ustalenia tożsamości autora utworu zwalnia z ewentualnej odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich? Czy instytucja kultury może twierdzić, że nie wiedziała z kim się skontaktować w sprawie fotografii? Jak traktować wynikające z tabel ZPAF stawki honorariów za fotografie? Podpowiedzi na takie i podobne pytania … Czytaj dalej

Profesjonalista odpowiada także za sumę drobnych potknięć

Czy strona umowy może ponosić odpowiedzialność za drobne niedociągnięcia w wykonaniu umowy? Czy jednak jako nienależyte wykonanie zobowiązania można traktować wyłącznie „grube” uchybienia? A jeśli suma drobnych potknięć prowadzi do poważnych nieprawidłowości w spełnianiu świadczenia? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 16 grudnia 2019 r., VI ACa 406/18). Orzeczenie dotyczyło sporu o prawa do wydawania … Czytaj dalej

Czy nieważność kredytu walutowego może wynikać z rozbieżności między walutą kredytu a walutą rozliczeniową?

Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego

Czy kredyty denominowane w walucie obcej — takie, w których umowa przewiduje udzielenie kredytu we frankach szwajcarskich, ale kredytobiorca dostaje złotówki — są sprzeczne z prawem? Czy nieważność kredytu walutowego może wynikać z różnicy między kwotą i walutą, w jakiej bank udziela kredytu, a walutą, w której kredytobiorca ma go spłacać? wyrok Sądu Apelacyjnego w … Czytaj dalej

Czy bank ponosi odpowiedzialność za scam — bo nie sprawdził zgodności danych odbiorcy przelewu?

rozdrabnianie postępowań związanie prawomocnym orzeczeniem

Czy bank ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie danych odbiorcy przelewu — weryfikację czy właścicielem konta jest podmiot wpisany jako beneficjent transakcji? Czy bank ma obowiązek sprawdzać czy numer rachunku zgadza się z danymi wpisanymi przez płatnika wysyłającego pieniądze? Czy ofiara scamu może żądać, by bank zwrócił utracone pieniądze? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 września … Czytaj dalej