Abuzywność klauzuli walutowej nie zawsze pozwala na stwierdzenie nieważności umowy kredytowej

banknoty jedynym legalnym środkiem płatniczym

Wydany kilkanaście miesięcy temu wyrok TSUE w/s Dziubak vs. Raiffesen Bank miał przeciąć resztę wątpliwości jeśli chodzi o kredyty walutowe i pozostawić banki na lodzie — taki schemat podpowiadały zarówno media, jak i kancelarie specjalizujące się w pozwach o odfrankowywanie kredytów oraz o (nadal niesprecyzowanych w skutkach) unieważnianie całych umów. Zgodnie z taką wykładnią stwierdzenie … Czytaj dalej

Sąd Najwyższy: po „odfrankowaniu” kredytu walutowego pozostaje kredyt złotowy oprocentowany stawką LIBOR

Abuzywność klauzul walutowych profesjonalny finansista

Od kilku dni głośno w mediach o wyroku, w którym Sąd Najwyższy stwierdził, że odfrankowanie kredytu walutowego może być lepsze dla kredytobiorcy niż całkowite unieważnienie umowy — dziś zatem czas na kilka akapitów analizy tego orzeczenia. Czyli: czy SN może „odunieważnić” umowę kredytową unieważnioną wcześniejszym wyrokiem sądu i w jaki sposób „dopisać” stawkę oprocentowania LIBOR … Czytaj dalej

Czy można żądać unieważnienia kredytu walutowego — jeśli konsument miał różne opcje, ale jego wybór padł na niekorzystne dlań rozwiązanie?

Od kilku dni media wałkują temat dobrodziejstw wynikających z wyroku, w którym TSUE stwierdził, że sąd może unieważnić kredyt zaciągnięty w walucie obcej — czasem pomijając to, że podstawą mówienia o czymkolwiek jest klauzula abuzywna dotykająca mechanizmu przeliczania kursów walut — dziś czas na kilka akapitów o tym, że unieważnienie kredytu walutowego może być trudniejsze … Czytaj dalej

Czy wprowadzenie w błąd co do warunków kredytu może skutkować nieważnością umowy?

Czy wprowadzenie kredytobiorcy w błąd co do warunków kredytu — przedstawienie kredytu indeksowanego do CHF jako tańszego od złotówkowego, podanie nieprawdziwej RSSO, nierzetelna informacja o ryzyku walutowym — może skutkować podważeniem całej umowy jako nieważnej? Czy jednak sąd powinien oceniać umowę taką, jaką klient zawarł z klientem, nie bacząc na składane w toku negocjacji zapewnienia? … Czytaj dalej

Czy bank może żądać spłaty w CHF kredytu indeksowanego kursem CHF?

Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego

Załóżmy, że klient wziął kredyt w złotówkach, ale indeksowany kursem waluty obcej (np. franka szwajcarskiego). Załóżmy, że kredytobiorca przez jakiś czas spłacał raty (w złotówkach), ale później przestał regulować swe należności wobec banku. Czy w takim przypadku bank może żądać spłaty w CHF kredytu indeksowanego kursem waluty? Czy jednak jest to kredyt złotowy, więc roszczenia … Czytaj dalej