Zmiana umowy bez zachowania zastrzeżonej formy pisemnej też może być skuteczna — jeśli strony zgodnie to postanowią

zasada pactum de forma

Czy umowne zastrzeżenie, że każda zmiana jej treści wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (zasada pactum de forma) oznacza niedopuszczalność — zgodnych acz niepisemnych — ustaleń? Czy jednak strony mogą na tyle swobodnie kształtować swe relacje, że zmiana treści umowy może nastąpić w drodze — dorozumianych, lecz nadal zgodnych — działań? wyrok Sądu Apelacyjnego … Czytaj dalej

Nieważność kredytu walutowego oznacza, że bank musi oddać klientowi wpłacone raty — ale pod warunkiem zwrotu kwoty kredytu

nieważność umowy kredytu walutowego rozliczenie

Czy rozliczenie umowy kredytu walutowego w obcej walucie oznacza jej nieważność? Czy jednak swoboda umów pozwala na rozliczenie kredytu złotowego w CHF? Zakładając jednak, że dowolność w przeliczaniu kursu walutowego jest wystarczająca do uznania umowy kredytu za nieważną — czy rozliczenie banku i kredytobiorcy powinno uwzględniać kwotę, którą klient otrzymał od banku? (wyrok Sądu Apelacyjnego … Czytaj dalej

Po unieważnieniu kredytu bezpodstawnie wzbogaconym jest kredytobiorca (o ile nie spłacił całego kapitału)

Abuzywność klauzul walutowych profesjonalny finansista

Czy nieważność umowy kredytu walutowego oznacza, że bank musi oddawać kredytobiorcy kwoty spłacone tytułem rat — bo skoro nie było podstawy świadczenia, to pobite gary? Czy jednak klient musi oddać to, co dostał, więc dopóki nie spłaci „gołego” kapitału, póty to on jest bezpodstawnie wzbogacony kosztem banku? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30 grudnia … Czytaj dalej