Wysokość odsetek ustawowych i za opóźnienie (już w M.P.)

Krótko i na temat, dla tych, którym nie chce się liczyć: nie tak dawne podwyższenie stóp procentowych NBP przełożyło się — bo i przełożyć się musiało — na wysokość odsetek ustawowych oraz odsetek ustawowych za opóźnienie (obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 18 października 2021 r. w/s wysokości odsetek ustawowych, M.P. z 2021 r. poz. 952; obwieszczenie … Dowiedz się więcej

Nowe stawki odsetek ustawowych i odsetek ustawowych za opóźnienie

Krótko i na temat: wczoraj w Monitorze Polskim opublikowano dwa obwieszczenia określające wysokość odsetek ustawowych i odsetek ustawowych za opóźnienie w 2020 roku, a mianowicie: obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (M.P. z 2020 r. poz. 626) — czyli „kosztu pieniądza”, tych których wysokość określa art. 359 … Dowiedz się więcej

„Tarcza antylichwiarska 3.0”

Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego

Taka ciekawostka: „tarcza antykryzysowa 3.0” to także — wprowadzone dość znienacka, choć przecież pewne przepisy antylichwiarskie były zapowiadane od jakiegoś czasu — regulacje penalizujące stosowanie zawyżonych kosztów udzielanych kredytów i pożyczek, a także uniemożliwiające wyłudzanie mieszkań od ludzi, którzy pożyczyli niewielkie pieniądze, a później — nie mogąc spłacić długów — tracą te mieszkania za bezcen … Dowiedz się więcej

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych (na II półrocze 2017 r.)

Krótko i na temat: w Monitorze Polskim ogłoszono wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r. (obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, M.P. z 2017 r. poz. 686). Obwieszczenie jest … Dowiedz się więcej

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w I półroczu 2017 r. to 9,50%

Czysto informacyjnie: w Monitorze Polskim opublikowano nową stawkę odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych (obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, M.P. z 2017 r. poz. 10). Stawkę odsetek ustawowych należnych w przypadku zwłoki w zapłacie wynikającej z transakcji handlowej należną za … Dowiedz się więcej