Czy rażąco wygórowane odsetki umowne są podstawą do unieważnienia umowy?

Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego

Czy rażąco wygórowane odsetki umowne mogą skutkować częściową nieważnością pożyczki — jeśli umowę podpisano przed wejściem w życie przepisów określających maksymalną wysokość odsetek umownych? Czy jednak zasada swobody umów pozwalała na dowolne określenie ich wysokości przed 2005 r.? (wyrok Sądu Najwyższego z 31 stycznia 2019 r., V CSK 626/17). Spór dotyczył zaciągniętej w dniu 30 … Czytaj dalej