Res iudicata w sprawie o klauzule niedozwolone

Ubezpieczenie OC niezarejestrowany samochód

Swego czasu niezły popłoch budziły masowo wytaczane powództwa dotyczące stosowania klauzul abuzywnych przez przedsiębiorców. Przez jakiś czas można było odnieść wrażenie, że sądy sobie mogą nie poradzić z taką falą spraw — jednak z czasem okazało się, że są po temu dobre mechanizmy. Dziś zatem krótkie pytanie: jakie konsekwencje będzie miała reguła res iudicata w przypadku istnienia … Dowiedz się więcej

Solidarna odpowiedzialność (wydawcy, redaktora, autora) za opublikowany artykuł prasowy

Cywilną odpowiedzialność cywilną za opublikowany w prasie tekst ponoszą wydawca, redaktor i autor (art. 38 prawa prasowego) — to oczywista oczywistość. Jakie jednak konsekwencje ma próba pociągnięcia do odpowiedzialności dziennikarza — ale po uzyskaniu wcześniejszego wyroku przeciwko wydawcy i redaktorowi naczelnemu? Czy fakt, że odpowiedzialność wynikająca z art. 38 ma charakter solidarny może mieć wpływ na sytuację … Dowiedz się więcej

​Odpowiedzialność za bezumowne zajmowanie lokalu (III CZP 70/15)

niezrozumiałość treści umowy klauzula abuzywna

Kontynuując nurt amatorskiego glosatora czas na trzy akapity o kolejnej świeżutkiej uchwale Sądu Najwyższego — tym razem odnoszącej się do zagadnienia: jak wygląda odpowiedzialność za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego (art. 18 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy). uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2015 r. Odpowiedzialność odszkodowawcza osób zajmujących lokal bez … Dowiedz się więcej