Jednoosobowy sąd odwoławczy (bo koronawirus) nie gwarantuje prawa do sądu (uchwała SN)

Krótko i na temat, ale to jest naprawdę dobre: w wydanej wczoraj uchwale Sąd Najwyższy stwierdził, że orzekający w składzie jednoosobowym (bo koronawirus) sąd odwoławczy jest sądem sprzecznym z przepisami prawa, czego skutkiem jest nieważność postępowania. uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2023 r. (III PZP 6/22)Rozpoznanie sprawy cywilnej przez sąd drugiej instancji w składzie … Dowiedz się więcej