Zakaz używania petard i fajerwerków (projekt)

Karma wraca: do Izby Poselskiej wpłynął projekt przepisów pozwalających wprowadzić przez gminy zakaz — a to ze względu na ochronę zwierząt przed niepotrzebnym strachem — używania petard i fajerwerków (projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt). A mianowicie, w pewnym skrócie: art. 6a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt (projekt)Rada gminy może, w drodze … Dowiedz się więcej

Zakaz puszczania fajerwerków (projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt)

A teraz coś z całkiem innej beczki czyli kilka linijek o tym, że do Izby Poselskiej wpłynął projekt przepisów wprowadzających zakaz puszczania fajerwerków i petard — z wyjątkiem Sylwestra i Nowego Roku — a to ze względu na ochronę dobrostanu zwierząt (projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do … Dowiedz się więcej

Czy biegający bez kontroli pies kwalifikuje się pod karę z art. 77 kw czy raczej z art. 10a ust. 3 uoz?

czasowe odebranie zwierzęcia trybie interwencyjnym

Sobota, imieniny kota, zatem: czy przewodnik, któremu pies nawiał z podwórka i grasował w okolicy, może ponosić odpowiedzialność za puszczanie psa bez kontroli i oznakowania, czy jednak za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia? (wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 28 czerwca 2019 r., IV Ka 399/19). Orzeczenie dotyczyło mężczyzny obwinionego o wykroczenie polegające na … Dowiedz się więcej

Handlowe rozmnażanie rasowej suki — poza hodowlą — jest wykroczeniem

Rozmnożenie suki poza hodowlą

Rozmnożenie suki poza hodowlą zarejestrowaną w związku — w celu sprzedaży szczeniąt — jest zakazane, nawet jeśli psina jest rasowa; to oczywista oczywistość. Jest także oczywiste, że wykroczenia tego nie może popełnić osoba nie będąca właścicielem psa (nieprawomocny wyrok SR w Legionowie z 19 czerwca 2018 r., sygn. akt II W 121/18). Właściciel suki rasy „C.C.” (obstawiam … Dowiedz się więcej

Czy sprzedający kundle przez internet może być ukarany za popełnione wykroczenie — jeśli istnieją wątpliwości co do jego poczytalności?

sprzedaż psów przez internet

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy sprzedaż psów przez internet jest wykroczeniem? I przy okazji: czy można wydać wyrok nakazowy jeśli istnieją wątpliwości co do poczytalności sprawcy obwinionego o popełnienie wykroczenia? (wyrok Sądu Najwyższego z 23 maja 2018 r., IV KK 176/18). Mężczyzna został obwiniony o wykroczenie polegające na wprowadzaniu do sprzedaży nierasowych psów poza … Dowiedz się więcej