Oświadczenie członka zarządu spółki o rezygnacji z funkcji (uchwała SN III CZP 89/15)

A teraz coś z całkiem innej beczki: kilka dni temu SN podjął w siedmioosobowym składzie uchwałę dotyczącą wątpliwości — komu członek zarządu spółki ma złożyć oświadczenie o rezygnacji? (por. Rezygnacja członka zarządu a reprezentacja spółki (III CZP 89/15). uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 31 marca 2016 r. (III CZP 89/15) Oświadczenie członka zarządu … Dowiedz się więcej

Niewłaściwa reprezentacja pracodawcy a prawo do nagrody uznaniowej (II PK 301/14)

W dzisiejszym kąciku glosatora-amatora czas na jeszcze jeden ciekawy przypadek, który może pomoże zrozumieć czym się różni premia regulaminowa od nagrody wypłacanej uznaniowo, a poza tym jak mogą się mieć do tego wszystkiego zasady reprezentacji pracodawcy w relacjach z dyrektorem generalnym spółki (na podstawie wyroku Sądu Najwyższego z 13 stycznia 2016 r., II PK 301/14). … Dowiedz się więcej