Czy członek organu stowarzyszenia może osobiście odpowiadać za to, co naopowiadał w imieniu swej organizacji?

Czy osoba fizyczna sprawująca funkcję w zarządzie osoby prawnej może ponosić osobistą odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych, którego dopuścił się sprawując mandat? Czy jednak w takim przypadku wyłączną odpowiedzialność powinna ponosić kierowana przezeń organizacja? wyrok Sądu Najwyższego z 25 listopada 2022 r. (II CSKP 246/22)1. Działanie w charakterze piastuna organu osoby prawnej nie zwalnia osób fizycznych od osobistej … Czytaj dalej

Utrata zaufania do wiceministra może uzasadniać zwolnienie jego doradcy

Czy odwołanie wiceministra ze względu na utratę zaufania może być traktowane jako ważna przyczyna zwolnienia jego doradcy? Czy jednak oznaczałoby to niedopuszczalne powiązanie osoby piastującej jakieś stanowisko (pełniącej funkcję organu państwa) z samym organem (tj. ministerstwem, które formalnie podpisało umowę z doradcą)? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 5 lipca 2019 r. (V ACa 78/19) … Czytaj dalej

Prokura łączna mieszana a reprezentacja spółki przez prokurenta łącznie z prokurentem

Troszkę na marginesie rozważań o skutkach uchwały Sądu Najwyższego odnoszącej się do kwestii prokury łącznej niewłaściwej (III CZP 31/14) — w najnowszym biuletynie 2/2016 Izby Pracy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych SN opublikowano wzmiankę o interesującym postanowieniu, w którym mówi się o modelu „podpowiedzianym” rok temu jako sposób na bolączki wywołane „ubiciem” prokurentów łącznych niewłaściwych. … Czytaj dalej

Prokura łączna niewłaściwa w świetle uchwały SN III CZP 34/14 — garść rozważań

Parę tygodni temu poświęciłem kilka wstępnych zdań uchwale Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2015 r. (III CZP 34/14), w myśl której niedopuszczalne jest wpisanie w Krajowym Rejestrze Sądowym prokury, zgodnie z którą prokurent będzie zobowiązany do łącznego działania z członkiem zarządu. Dziś, kiedy orzeczenie doczekało się już uzasadnienia, można wreszcie poszerzyć rozważania nt. tego czym jest a czym nie … Czytaj dalej