Czy wspólnik posiadający 99% kapitału w spółce może być traktowany jako jej jedyny wspólnik?

Czy wspólnik spółki z o.o. posiadający 99% kapitału powinen być taktowany, na potrzeby ubezpieczeń społecznych, jak jedyny wspólnik jednoosobowej spółki — bo oddanie innej osobie 1% udziałów to fikcja i obejście prawa? Czy jednak jasne przepisy należy stosować wprost, zatem jeśli jest wspólników dwóch, to nie jeden, a więc składek na ubezpieczenia społeczne się nie … Dowiedz się więcej

Czy brak podjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium narusza dobre imię członka zarządu spółki?

Czy brak podjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi zarządu spółki prawa handlowego może być interpretowany jako naruszenie jego dóbr osobistych? Czy jednak odmowa absolutorium może być uzasadniona — zatem diabeł tkwi w szczegółach, a nie w zasadzie? I, wcale nie na marginesie: czy naruszenie dóbr osobistych może wynikać z „niedziałania”, czyli zaniechania określonej czynności? wyrok Sądu Najwyższego … Dowiedz się więcej

Czy członek organu stowarzyszenia może osobiście odpowiadać za to, co naopowiadał w imieniu swej organizacji?

Czy osoba fizyczna sprawująca funkcję w zarządzie osoby prawnej może ponosić osobistą odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych, którego dopuścił się sprawując mandat? Czy jednak w takim przypadku wyłączną odpowiedzialność powinna ponosić kierowana przezeń organizacja? wyrok Sądu Najwyższego z 25 listopada 2022 r. (II CSKP 246/22)1. Działanie w charakterze piastuna organu osoby prawnej nie zwalnia osób fizycznych od osobistej … Dowiedz się więcej

Utrata zaufania do wiceministra może uzasadniać zwolnienie jego doradcy

Czy odwołanie wiceministra ze względu na utratę zaufania może być traktowane jako ważna przyczyna zwolnienia jego doradcy? Czy jednak oznaczałoby to niedopuszczalne powiązanie osoby piastującej jakieś stanowisko (pełniącej funkcję organu państwa) z samym organem (tj. ministerstwem, które formalnie podpisało umowę z doradcą)? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 5 lipca 2019 r. (V ACa 78/19) … Dowiedz się więcej

Prokura łączna mieszana a reprezentacja spółki przez prokurenta łącznie z prokurentem

Troszkę na marginesie rozważań o skutkach uchwały Sądu Najwyższego odnoszącej się do kwestii prokury łącznej niewłaściwej (III CZP 31/14) — w najnowszym biuletynie 2/2016 Izby Pracy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych SN opublikowano wzmiankę o interesującym postanowieniu, w którym mówi się o modelu „podpowiedzianym” rok temu jako sposób na bolączki wywołane „ubiciem” prokurentów łącznych niewłaściwych. … Dowiedz się więcej