Czy IOD może wnieść skargę na administratora danych osobowych, dla którego pracuje?

Inspektorowi Ochrony Danych przysługują określone gwarancje w zakresie niezależności i ochrony przed konfliktem interesów. Czy zatem naruszenie tych gwarancji przez administratora jest naruszeniem RODO? I czy zainteresowanej osobie przysługuje skarga na naruszenie niezależności IOD? I, nieco rozszerzając zagadnienie: czy można wnieść skargę na naruszenie RODO — czy jednak tylko na naruszenie przepisów o przetwarzaniu danych … Dowiedz się więcej

Czy IOD może wykonywać jeszcze inną pracę na rzecz administratora?

Czy pracodawca może zwolnić z pracy pracownika, który nie wykonuje poleceń przełożonych? To dość retoryczne pytanie, zatem pójdźmy dalej: czy administrator danych osobowych może pozbawić funkcji inspektora ochrony danych osobowych, bo ten mu staje okoniem — czy jednak takie odwołanie może naruszać RODO? I jeszcze: czy IOD może świadczyć na rzecz administratora jeszcze inne usługi, czy jednak … Dowiedz się więcej

To administrator odpowiada za zabezpieczenia systemów — a więc także za to, że pracownik zdołał skopiować dane osobowe na zewnętrzny nośnik

Czy administrator może ponosić odpowiedzialność za błędy w projektowaniu systemów, w których przetwarzane są dane osobowe — na przykład za to, że możliwe było pobranie danych na zewnętrzny nośnik? Czy jednak odpowiedzialność administratora za niestosowanie się do zasady privacy by design jest wykluczona? I, wcale nie na marginesie: czy pracownik, który samodzielnie, wbrew ustalonym przez … Dowiedz się więcej