Uwzględnienie spóźnionego dowodu — naruszenie prekluzji dowodowej — nie może być zarzutem kasacyjnym

Strona powinna przedstawiać dowody na poparcie swych twierdzeń na początku procesu, ponieważ skutkiem spóźnionego wniosku dowodowego może być jego pominięcie, to oczywista oczywistość. Czy to oznacza, że strona w skardze kasacyjnej może powołać się na naruszenie prekluzji dowodowej? Czy jednak nawet błędne uwzględnienie przez sąd spóźnionego dowodu nie podlega zaskarżeniu? wyrok Sądu Najwyższego z 23 października … Dowiedz się więcej

Czy postawiony w piśmie procesowym zarzut „czerpania dochodów z wnoszenia pozwów” narusza dobra osobiste powoda?

czerpanie dochodów wnoszenia pozwów

Czy sformułowanie — w odpowiedzi na pozew — że powód liczy na czerpanie dochodów z wnoszenia pozwów może naruszać dobra osobiste powoda? Jeśli stroną powodową jest osoba prawna? Czy osobie prawnej w ogóle przysługują takie same dobra osobiste jak „zwykłemu” człowiekowi? Czy w piśmie procesowym w ogóle można naruszyć dobra osobiste przeciwnika procesowego? (wyrok Sądu Apelacyjnego … Dowiedz się więcej

Rejestr klauzul niedozwolonych UOKiK nie jest faktem powszechnie znanym

A skoro niedawno było o tym, że ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania za skradzione auto, tylko dlatego, że właściciel nie umie doliczyć się kluczyków, dziś czas na kilka akapitów o tym, że: (i) wpis abuzywnego postanowienia w rejestrze UOKiK dotyczy wszystkich konsumentów, ale tylko przeciwko temu jednemu przedsiębiorcy; (ii) apelacja nie służy do korygowania … Dowiedz się więcej

Czy mechanik ponosi odpowiedzialność za opóźnienia w naprawie samochodu — jeśli na jego przesunięcie zgodził się klient?

pozwać VAG dieselgate polskim sądem

A teraz coś z nieco innej beczki: czy odpowiedzialność za opóźnienie w naprawie samochodu jest bezwarunkowa, więc mechanik, który zobowiązał się oddać auto „do piątku” będzie w sobotę w zwłoce, niezależnie od tego jakie są przyczyny opóźnienia? Czy może odpowiedzialność może wyłączać uzgodnienie z klientem późniejszego terminu zakończenia reperacji? I czy taką zgodę można wywodzić … Dowiedz się więcej

Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)

emigracja czech

Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że można, bo mieć rację to nie wszystko — przecież trzeba jeszcze umieć te racje prawidłowo przedstawić. Jak się okazuje można zmarnować szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sporu nawet przez taki banał jak prawo wyboru waluty. Zatem: czy i kiedy wierzyciel dochodzący … Dowiedz się więcej