Umowa bancasurrance nie jest umową ubezpieczenia grupowego na cudzy rachunek

Ciągnąc jeszcze przez chwilę tematykę ubezpieczeniową: czy umowa, na podstawie której klient banku (kredytobiorca) jest objęty ubezpieczeniem na życie — której warunki wynegocjował bank, a konsumentowi przyszło tylko do niej przystąpić — zawsze ma charakter ubezpieczenia grupowego na cudzy rachunek? Czy w takiej umowie ubezpieczyciel może wyłączyć odpowiedzialność za pewne rodzaje szkód? Czy zatem klient … Czytaj dalej

Czy zatwierdzenie przez urząd regulaminu gry hazardowej wyklucza możliwość powołania się na klauzulę abuzywną w tym regulaminie?

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy skoro wymagane jest urzędowe zatwierdzenie regulaminu gry hazardowej — to zgoda organu na treść takiego dokumentu wyklucza przyjęcie, że może w nim znaleźć się klauzula abuzywna? A może regulaminy, których stosowanie jest wymagane przepisem prawa, nie mogą być traktowane jako wzorzec umowy w rozumieniu prawa cywilnego? wyrok … Czytaj dalej

Umowa o polisolokatę jest nieważna jeśli brak w niej essentialia negotii

A teraz coś, co tygrysy lubią najbardziej: nieważność umowy polisolokaty, czyli: czy dopuszczalne jest zawieranie umów o produkty mieszane (ubezpieczeniowo-inwestycyjne), czy taka umowa jest per se nieważna? Czy ubezpieczyciel powinien konsumentowi dostarczyć egzemplarz dokumentów (OWU, tabeli opłat, regulaminów) przed jej zawarciem — i jakie są skutki niedostarczenia takich papierów? Czy jeśli polisa mówi wyłącznie o … Czytaj dalej

Klauzule abuzywne w regulaminie promocji sprzedażowej

wypłata bankomatu cudzą kartą

Klauzul niedozwolonych obawiają się wszyscy przedsiębiorcy — i słusznie — czasem jednak okazuje się, że nie taki diabeł straszny jak go malują. Dziś zatem czas na poszukanie odpowiedzi na kilka prostych pytań: czy publiczne przyrzeczenie może być kwalifikowane pod kątem klauzuli niedozwolonej? Czy wskutek złożenia przyrzeczenia publicznego (art. 919 kc) w ogóle dochodzi do oferty … Czytaj dalej

Regulamin konkursu nie jest wzorcem umowy — więc nie może zawierać klauzul niedozwolonych

Regulamin konkursu klauzula niedozwolona

Czy regulamin konkursu może być uznany za wzorzec umowy — przez co można go badać na okoliczność występowania klauzul niedozwolonych? Czy też jednak regulamin określający zasady udzielenia przyrzeczenia publicznego nie jest regulaminem w rozumieniu art. 384 kc?  (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29 listopada 2016 r., sygn. akt VI ACa 1370/15). Fundacja wystąpiła przeciwko spółce … Czytaj dalej