Jednostronna zmiana wzorca umowy (koniec procesu o zmianę regulaminu telewizji NC+)

Brak zgłoszenia zawiadomienia naruszeniu ochrony danych osobowych

Czy dopuszczalna jest jednostronna zmiana wzorca umowy o charakterze ciągłym, bo pozwala na to art. 384(1) kc? Czy jednak każda zmiana regulaminu powinna mieć podstawę w samym regulaminie — a klauzula modyfikacyjna powinna precyzyjnie określać przyczyny zmian warunków świadczenia usług? (wyrok Sądu Najwyższego z 15 lutego 2019 r., I NSK 4/18). Orzeczenie wieńczy głośny swego … Dowiedz się więcej

Czy abuzywność klauzuli indeksacyjnej powoduje nieważność umowy kredytu w CHF?

Skutki braku zbadania zdolności kredytowej konsumenta

A teraz coś, co tygrysy lubią najbardziej: czy abuzywność klauzuli indeksacyjnej kredytu udzielonego we frankach szwajcarskich skutkuje nieważnością całej umowy kredytowej? Czy skuteczne podważenie sposobu obliczania spreadu walutowego powinno skutkować „podstawieniem” kursów NBP? A może wypadnięcie z umowy kredytowej klauzuli indeksacyjnej powoduje, że oto mamy kredyt w złotówkach — przy zachowaniu pozostałych parametrów (oprocentowania, marży, … Dowiedz się więcej

Czy sam art. 384(1) kc wystarczy do zmiany wzorca umownego – czy niezbędna jest klauzula we wcześniejszym regulaminie?

A skoro kilka dni temu było o tym, że zmiana „oficjalnej wykładni” prawa nie powinna skutkować karaniem przedsiębiorców za naruszenie praw konsumentów, to dziś kilka zdań o tym czy rozbieżności w orzecznictwie mogą mieć podobny skutek. Słowem: czy zmiana regulaminu (wzorca umowy) może być oparta wyłącznie na art. 384(1) kc, czy jednak w przypadku umowy ciągłej niezbędna … Dowiedz się więcej

UOKiK ukarał Alior Bank za jednostronną zmianę warunków lokaty walutowej

Najnowszy komunikat Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ucieszyć tych spośród P.T. Czytelników „Lege Artis”, którzy uważają, że bank to samo zuo, który trzeba golić — nie mniej, niż one golą nas (po informacjach o podwyżkach w mBanku przynajmniej przez jakiś czas będę się solidaryzował z tą grupą czytelniczą ;-) Chodzi oczywiście o zaanonsowaną właśnie … Dowiedz się więcej