Zażalenie do SN na przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd właściwy nie przysługuje

A skoro parę dni temu było o tym, że konstytucyjne prawo do sądu obejmuje tylko dwie instancje, dziś czas na kilka akapitów o tym, że stronie nie przysługuje zażalenie do SN na przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo. postanowienie Sądu Najwyższego z 17 lipca 2019 r. (V CZ 50/19) Na … Czytaj dalej

Jak należy obliczać termin awizacji wypowiedzenia kredytu?

nieprawidłowe doręczenie wezwania rozprawę

A skoro już tylko czekamy na publikację nowelizacji kpc zmieniającej m.in. reguły doręczeń w postępowaniu sądowym, to dziś dobry moment na kilka akapitów o tym jak wygląda obliczanie terminu awizacji korespondencji prywatnej — na przykład wypowiedzenia kredytu wysłanego przez bank? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28 lutego 2019 r. (VI ACa 1436/17) Dla rozpoznania … Czytaj dalej

Czy odpowiedzialność za komentarze internautów jest tożsama z odpowiedzialnością za naruszenie dóbr osobistych?

odpowiedzialność komentarze

Czy odpowiedzialność za komentarze internautów pod tekstem opublikowanym w portalu prasowym, który rzekomo narusza dobra osobiste opisywanego podmiotu, może sprowadzać się do oceny czy treść komentarza narusza dobra osobiste? Czy jednak roszczenie o ochronę dóbr osobistych to jedno, a roszczenia dotyczące wypowiedzi internautów to kompletnie inna bajka? (wyrok Sądu Najwyższego z 24 maja 2019 r., … Czytaj dalej

Czy można dostać dyscyplinarkę za podłączenie prywatnego pendrive do służbowego komputera?

ochrona tajemnicy pracodawcy pracy zdalnej COVID-19

Poniedziałek, jutro niektórzy wracają do pracy, choćby zgrywać zdjęcia cyknięte w czasie świąt — dobry moment, by zadać sobie sakramentalne pytanie: czy możliwa jest dyscyplinarka już za samo podpięcie prywatnego pendrive do służbowego komputera? Czy sankcja tego rodzaju będzie uzasadniona dopiero po stwierdzeniu, że pracownik skopiował sobie istotne dane należące do pracodawcy? (wyrok SN z … Czytaj dalej

Skutki prawomocności materialnej wyroku zakazującego stosowania klauzuli abuzywnej

Obalenie domniemania zgodności hipoteki

A teraz coś z nieco innej beczki: czy prawomocność materialna wyroku zakazującego stosowania klauzuli niedozwolonej powoduje, że inny konsument nie może pozwać tego samego przedsiębiorcy o stosowanie podobnej klauzuli? A przy okazji: czy żądanie kontroli abstrakcyjnej może dotyczyć postanowień konkretnej umowy zawartej z konsumentem? (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 7 listopada 2017 r., sygn. … Czytaj dalej