Skutki prawomocności materialnej wyroku zakazującego stosowania klauzuli abuzywnej

Obalenie domniemania zgodności hipoteki

A teraz coś z nieco innej beczki: czy prawomocność materialna wyroku zakazującego stosowania klauzuli niedozwolonej powoduje, że inny konsument nie może pozwać tego samego przedsiębiorcy o stosowanie podobnej klauzuli? A przy okazji: czy żądanie kontroli abstrakcyjnej może dotyczyć postanowień konkretnej umowy zawartej z konsumentem? (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 7 listopada 2017 r., sygn. … Dowiedz się więcej

Czy sąd może wydać kilka prawomocnych wyroków o tę samą klauzulę abuzywną?

nienabicie drobnej transakcji kasę fiskalną

Wracając jeszcze na moment do popularnych ongiś akcji polegających na masowym pozywaniu przedsiębiorców stosujących niedozwolone postanowienia umowne: czy powaga rzeczy osądzonej, czyli wydanie prawomocnego rozstrzygnięcia odnoszącego się do spornego postanowienia, ma wpływ na ocenę sporu o klauzulę niedozwoloną? Słowem, czy jeśli taki sam pozew wniesie kilku powodów, sąd może wydać kilka takich samych wyroków? (postanowienie … Dowiedz się więcej

Odpowiedzialność wydawcy za naruszenie tajemnicy dziennikarskiej przez freelancera

Sporo na łamach „Czasopisma Lege Artis” pisuję o odpowiedzialności wydawców prasowych i dziennikarzy za naruszenie dóbr osobistych w opublikowanych artykułach; dziś jednak czas na prawdziwy smaczek: czy wydawca może ponosić za naruszenie tajemnicy dziennikarskiej przez freelancera (nieetatowego współpracownika) — i to w sytuacji gdy przygotowywany artykuł w ogóle nie został opublikowany? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie … Dowiedz się więcej

O tym czy późniejsze powołanie się na chorobę psychiczną może unieważniać wcześniej zawartą umowę

A skoro wczoraj było o zakazie zawarcia małżeństwa przez osobę chorą psychicznie, to dziś czas na kolejne rozważania w tym tonie: jak się ma choroba psychiczna do ważności oświadczenia woli złożonego przez osobę — która w dodatku niekoniecznie jest ubezwłasnowolniona? W praktyce: czy można powołać się na stan wyłączający świadome podjęcie decyzji i wyrażenie woli … Dowiedz się więcej

czy wykorzystanie koncepcji produktu lub usługi narusza prawa autorskie pomysłodawcy?

wykorzystanie koncepcji naruszenie praw autorskich

Koncepcja, naśladownictwo, inspiracja, utwór zależny — te pojęcia dość swobodnie fruwają gdzieś w zwojach mózgowych każdego twórczego twórcy. A ponieważ zawsze warto systematyzować wiedzę — dziś na tapetę bierzemy odwieczny problemat: czy wykorzystanie koncepcji jest naruszeniem praw autorskich? No i gdzie jest granica między utworem inspirowanym cudzą twórczością a opracowaniem utworu? wyrok Sądu Najwyższego z 29 kwietnia 2016 r. … Dowiedz się więcej