Związanie sądu I instancji wyrokiem wydanym w apelacji nie narusza konstytucji (P 126/15)

Czysto informacyjnie: w wydanym dziś wyroku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że związanie związanie sądu I instancji poglądem wyrażonym w wyroku wydanym w apelacji nie stanowi naruszenia prawa do sądu. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z z 8 listopada 2016 r. (P 126/15)  Art. 386 § 6 kpc w zakresie, w jakim ocena na i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w … Dowiedz się więcej