Czy Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym narusza zasadę lex retro non agit?

A skoro rano było o tym, że w procesie norymberskim po części osądzono czyny, które nie były zabronione jako przestępstwa, to dziś czas na kilka akapitów o tym, że Sąd Najwyższy zauważa, że Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym jest nieco na bakier z zasadą lex retro non agit — bo przewiduje element kary, który … Czytaj dalej