Zawarcie nowej umowy z pracownikiem przejętym w trybie art. 23(1) kp jest niedopuszczalne

Czy pracodawca, który przejął zakład pracy w trybie art. 23(1) kodeksu pracy może podpisać z przejętymi pracownikami nowe umowy? Czy jednak zawarcie nowej umowy o pracę po przejęciu pracownika jest niedopuszczalne, zaś taka czynność może być traktowana jako nieważna, zwłaszcza jeśli nowa umowa oznacza nowe warunki zatrudnienia? (wyrok Sądu Najwyższego z 14 kwietnia 2021 r., I … Czytaj dalej

Czy można odmówić przywrócenia do pracy bezprawnie zwolnionego prezesa — tylko dlatego, że spółka musiałaby mu wypłacić 4 mln złotych?

Czy prezes zarządu spółki, z którym pracodawca niezgodnie z prawem rozwiązał umowę o pracę po odwołaniu z funkcji, może żądać przywrócenia do pracy na poprzednim stanowisku? A przy okazji kilkumilionowego wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy? Prezes, który jest już w okresie przedemerytalnym? wyrok Sądu Najwyższego z 3 października 2017 r. (II PK 237/16) … Czytaj dalej

Czy przywrócony do pracy zachowuje prawo do wynagrodzenia jeśli umowa została po kilku dniach rozwiązana?

Czy pracownik przywrócony do pracy, który najpierw dostał emeryturę, a po powrocie nie przepracował ani dnia i rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron, może domagać się wynagrodzenia za czas pozostawania bez zatrudnienia? Czy takie działanie może być uznane za pozorne — a zatem stanowi nadużycie prawa podmiotowego? wyrok Sądu Najwyższego z 7 marca 2018 r. … Czytaj dalej

Czy pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który wprowadził go w błąd?

Czy dopuszczalne jest zwolnienie dyscyplinarne pracownika za wprowadzenie w błąd pracodawcy — na przykład nieprawdziwą informację o rzekomym niesporządzeniu pewnego dokumentu? A na marginesie: zważywszy, że rozwiązanie umowy musi być uzasadnione — czy sąd powinien brać pod uwagę okoliczności potwierdzające zarzuty wobec pracownika, które pojawiły się już po zwolnieniu go z pracy? wyrok Sądu Najwyższego … Czytaj dalej

Czy przywrócony do pracy pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas, w którym pobierał emeryturę?

wracają Godziny dla seniorów

A skoro w piątek było o tym, że bank odpowiada za przyjęcie podrobionej dyspozycji transakcji, nawet jeśli nie udowodniono, że przekrętu dopuścił się pracownik, to w poniedziałek czas na garść komplementarnych pytań: czy pracownik banku, przywrócony do pracy po dyscyplinarce, ma prawo do wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy — nawet jeśli w tym okresie … Czytaj dalej