Żądający sprostowania prasowego nie musi udowadniać, że mówi prawdę — a sąd nie może odmówić nakazania jego publikacji nawet jeśli wie, że kłamie

A teraz coś z innej beczki: czy rozkład ciężaru dowodu w procesie o sprostowanie prasowe oznacza, że to powód musi wykazać, że opublikowany artykuł jest nieprawdziwy? Czy sąd może odmówić nakazania opublikowania nadesłanego sprostowania jeśli wie, że jest ono oczywiście nieprawdziwe — czy jednak, skoro sprostowanie służyć ma przedstawieniu subiektywnego stanowiska osoby zainteresowanej, to może … Czytaj dalej

Nie można żądać publikacji sprostowania prasowego „w formacie A4, tj. 21 cm x 29,7 cm, czarną czcionką Times New Roman, rozmiar 22”

miejsce forma sprostowania prasowego

Czy miejsce i forma sprostowania prasowego mogą zależeć od żądania uprawnionego podmiotu? Czy jednak sprostowanie można traktować jako rodzaj wypowiedzi dziennikarskiej (acz niepochodzącej od redakcji), zatem właściwie nie musi różnić się formą od pozostałych artykułów? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 3 października 2019 r., I ACa 428/19). Spór dotyczył wniesionego przez bank pozwu o … Czytaj dalej

Nieczytelnie podpisane sprostowanie prasowe nie jest sprostowaniem

Czy prawo prasowe nakłada na osobę, która występuje z żądaniem publikacji sprostowania, obowiązek korzystania z komputera lub maszyny do pisania? Czy treść sprostowania, w tym „imię i nazwisko” wnioskodawcy, powinna być napisana komputerowo? Czy imię i nazwisko może wynikać z podpisu wnioskodawcy? Czy nieczytelny podpis pod sprostowaniem prasowym spełnia wymogi formalne? wyrok Sądu Apelacyjnego w … Czytaj dalej

Sprostowanie przysługuje od „nieścisłej lub nieprawdziwej” publikacji — a od ścisłej i prawdziwej?

A teraz coś z całkiem innej beczki: zgodnie z prawem prasowym osoba zainteresowana może żądać sprostowania „nieścisłej lub nieprawdziwej” wiadomości  opublikowanej w prasie — czy zatem redakcja może odmówić publikacji sprostowania, które odnosi się do tekstu rzetelnego, w którym ujawniono prawdziwe informacje? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 16 stycznia 2019 r., V ACa 678/18). … Czytaj dalej

Redaktor naczelny nie może odmówić opublikowania sprostowania bez podpisu — jeśli jest jasne i oczywiste kto wniosek złożył

A skoro się okazuje, że każda władza ma swojego Rywina (ciekawe czy Zbigniew „szeryf” Ziobro znów będzie miał szansę wypłynąć w spec-komisji d/s afery KNF?), to dziś godzi się kilka akapitów poświęcić nieco wcześniejszemu skandalowi, który — jak każdy skandal — wraca w orzecznictwie serią odpryskowych orzeczeń.Pytanie na dziś brzmi: czy brak podpisu wnioskodawcy pod tekstem … Czytaj dalej