Czy wypowiedzenie dokonane przez osobę nieupoważnioną przez pracodawcę jest skuteczne?

Pracodawca może upoważnić dowolną osobę do dokonywania w jego imieniu czynności z zakresu prawa pracy, to oczywista oczywistość. Czy jednak brak prawidłowego upoważnienia do reprezentowania pracodawcy skutkuje nieważnością takich czynności? Bezskutecznością? I, wcale nie na marginesie: czy nieważność przekazania pracownika w trybie art. 23(1) kp oznacza, że „pozorny” pracodawca — który cały czas współpracował z … Dowiedz się więcej

Nie każdy pracowniczy pakiet socjalny jest źródłem zakładowego prawa pracy

W powszechnym pojęciu pracowniczy pakiet socjalny — deklaracja inwestora, który podpisuje z przedstawicielstwem pracowników w postaci związków zawodowych porozumienie określające jego zobowiązania — jest źródłem zakładowego prawa pracy. W praktyce jednak okazuje się, że normę prawną należy odczytywać od początku do końca, a więc diabeł tkwi w szczegółach. uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 27 … Dowiedz się więcej

Niewypłacalność biura podróży a zwrot pieniędzy z ubezpieczenia (nie klikać! nie czytać! dopóki tekst się Wam nie przyda!)

niewypłacalność biura podróży ubezpieczenie

Zaczynają się wakacje, co oznacza, że P.T. Czytelnicy będą bombardowani — tu i ówdzie — tzw. tekstami łatwymi i przyjemnymi. Zanim dojdziemy do nich proste pytanie (mam nadzieję, że nie będziecie musieli sobie jego zadawać tego lata): czy niewypłacalność biura podróży oznacza, że klient może domagać się zwrotu wpłaconych pieniędzy wprost od ubezpieczyciela? uchwała Sądu … Dowiedz się więcej