Czy można wnieść zażalenie na nieodrzucenie skargi kasacyjnej?

Wadliwa skarga kasacyjna podlega odrzuceniu, to oczywista oczywistość. Co jednak ma zrobić strona, która uważa, że sąd się pomylił nie odrzucając skargi przeciwnika procesowego? Czy w takim przypadku dopuszczalne jest zażalenie na nieodrzucenie wadliwej skargi kasacyjnej? postanowienie Sądu Najwyższego z 15 grudnia 2022 r. (III CZ 349/22)Zażaleniem do Sądu Najwyższego na podstawie art. 394(1) § 1 kpc … Dowiedz się więcej

Wniosek o uzasadnienie wyroku powinien wskazywać jego zakres — ale błąd formalny nie usprawiedliwia odrzucenia pisma, nawet jeśli jego autorem jest zawodowy pełnomocnik

Obowiązkiem strony wnioskującej o przysłanie uzasadnienia wyroku jest wskazanie zakresu owego uzasadnienia, zaś brak zakreślenia owego zakresu jest błędem formalnym. Czy to oznacza, że wadliwie sporządzony przez zawodowego pełnomocnika wniosek może być z automatu przez sąd odrzucony? Czy jednak obowiązkiem sądu jest uprzednio wezwać do poprawienia pisma? postanowienie Sądu Najwyższego z 27 lipca 2021 r. … Dowiedz się więcej

Zażalenie bez uzasadnienia jest niedopuszczalne (a emerytowany radca prawny może reprezentować przed SN tylko siebie samego)

Czy dopuszczalne jest wniesienie zażalenie na postanowienie bez jego uzasadnienia? Czy jednak, skoro zażalenie można złożyć w określonym terminie po doręczeniu uzasadnienia, to próba wcześniejszego skarżenia orzeczenia spełznie na niczym? I, wcale nie na marginesie: czy emerytowany radca prawny może reprezentować przed SN swoją żonę? postanowienie Sądu Najwyższego z 17 grudnia 2020 r. (II CZ … Dowiedz się więcej

Zażalenie do SN na przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd właściwy nie przysługuje

A skoro parę dni temu było o tym, że konstytucyjne prawo do sądu obejmuje tylko dwie instancje, dziś czas na kilka akapitów o tym, że stronie nie przysługuje zażalenie do SN na przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo. postanowienie Sądu Najwyższego z 17 lipca 2019 r. (V CZ 50/19) Na … Dowiedz się więcej

Wniosek o wszczęcie postępowania o stwierdzenie nieistnienia wyroku jest niedopuszczalny

A teraz coś z nieco innej beczki: czy strona może zaskarżyć orzeczenie, co do którego uważa, że jest nieprawidłowo ogłoszono, wnioskiem o stwierdzenie jego nieistnienia?  postanowienie Sądu Najwyższego z 26 lipca 2017 r. (III CZ 25/17) 1. Wniosek o wszczęcie postępowania o stwierdzenie nieistnienia wyroku jest niedopuszczalny. 2. Dokonanie przez stronę czynności procesowej niedopuszczalnej lub … Dowiedz się więcej