Nieuzasadnione nieudzielenie absolutorium może naruszać dobra osobiste członka zarządu

Czy nieuzasadnione nieudzielenie absolutorium członkowi zarządu spółki może stanowić naruszenie jego dóbr osobistych? Czy bezprawność ewentualnego naruszenia wyłącza brak obowiązku uzasadnienia odmowy skwitowania w przepisach ksh? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14 października 2020 r. (V ACa 301/20) Uchwała o nieudzieleniu absolutorium nie stanowi jedynie czynności technicznej. Jest to instrument oceny pracy członka zarządu … Czytaj dalej

Uprawnienia korporacyjne członka zarządu spółki nie są jego dobrem osobistym

Czy uprawnienia korporacyjne mogą podlegać ochronie jak dobra osobiste? E, to nudne pytanie. Czy ochronie na podstawie art. 23-24 kc podlegają zatem wartości logiczne — takie jak prawda i fałsz — a przez to można domagać się ochrony dla „prawa do prawdy”? I czy uprawnienia korporacyjne, które nie są prawem majątkowym, są dobrem osobistym podlegającym … Czytaj dalej

Nieuzasadnione nieudzielenie absolutorium narusza dobra osobiste członka zarządu

Koniec półrocza w spółkach to tradycyjny gorący okres sprawozdań, bilansów i skwitowań — dziś zatem bierzemy na tapetę następującą kwestię: czy nieuzasadnione nieudzielenie absolutorium może naruszać dobra osobiste członka zarządu — i czy w takim przypadku można żądać podjęcia stosownej uchwały przez spółkę? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29 grudnia 2016 r. (sygn. akt … Czytaj dalej