Czy naruszenie „wytycznych KE”, na które powołał się sąd odwoławczy, może być podstawą skargi kasacyjnej?

Oceniając wykonanie umowy sąd ocenia m.in. sposób zastosowania się kontrahentów do jej treści, to oczywista oczywistość. Odniesienie do norm zachowania może wynikać z różnych przesłanek, np. przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, zwyczaju i obyczaju, prywatnych ustaleń, a także innego rodzaju dokumentów. Czy zatem strona, która uważa, że sąd odwoławczy źle zinterpretował taki dokument i umowę, może powołać … Dowiedz się więcej

Czy można wnieść zażalenie na nieodrzucenie skargi kasacyjnej?

Wadliwa skarga kasacyjna podlega odrzuceniu, to oczywista oczywistość. Co jednak ma zrobić strona, która uważa, że sąd się pomylił nie odrzucając skargi przeciwnika procesowego? Czy w takim przypadku dopuszczalne jest zażalenie na nieodrzucenie wadliwej skargi kasacyjnej? postanowienie Sądu Najwyższego z 15 grudnia 2022 r. (III CZ 349/22)Zażaleniem do Sądu Najwyższego na podstawie art. 394(1) § 1 kpc … Dowiedz się więcej

Brak określenia zakresu żądania skargi kasacyjnej to wada nieusuwalna (i skutkuje jej odrzuceniem)

Procedura sądowa, jak sama nazwa wskazuje, polega na przestrzeganiu formalizmów i unikaniu kruczków. Dziś zatem czas na kilka zdań o tym, że brak określenia zakresu żądania skargi kasacyjnej jest nieusuwalnym błędem formalnym, zatem skarga dotknięta taką wadą podlega bezwarunkowemu odrzuceniu. postanowienie Sądu Najwyższego z 26 września 2022 r. (I CSK 1563/22)1) Prawidłowo skonstruowana skarga kasacyjna powinna … Dowiedz się więcej

Nieprawidłowe żądanie skargi kasacyjnej — „o zmianę”, zamiast „o uchylenie i zmianę” — oznacza jej odrzucenie

Konsekwencją skutecznej skargi kasacyjnej jest uchylenie wyroku i zwrot sprawy do ponownego rozpatrzenia, bądź też (znacznie rzadziej) orzekanie przez Sąd Najwyższy, to oczywista oczywistość, podobnie jak to, że strona może żądać jednego lub drugiego (bo to wynika z przepisów kpc). Czy zatem nieprzepisanie kawałka kodeksu oznacza nieprawidłowe żądanie skargi kasacyjnej — a więc jest podstawą … Dowiedz się więcej

Niektóre przesłanki skargi kasacyjnej są ze sobą sprzeczne… więc lepiej nie powoływać się na nie „jak leci”

Warunkiem skutecznego zainteresowania Sądu Najwyższego sprawą jest przejście przez sito przedsądu, to oczywista oczywistość. W tym celu należy wykazać, iż w sprawie zaszły przesłanki do wniesienia skargi kasacyjnej. Czy to jednak oznacza, że im więcej, tym lepiej? Czy jednak niektóre z przesłanek są ze sobą sprzeczne, więc łączne powołanie się na nie skończy się źle? (postanowienie Sądu Najwyższego z … Dowiedz się więcej