Czy można wnieść zażalenie na nieodrzucenie skargi kasacyjnej?

Wadliwa skarga kasacyjna podlega odrzuceniu, to oczywista oczywistość. Co jednak ma zrobić strona, która uważa, że sąd się pomylił nie odrzucając skargi przeciwnika procesowego? Czy w takim przypadku dopuszczalne jest zażalenie na nieodrzucenie wadliwej skargi kasacyjnej? postanowienie Sądu Najwyższego z 15 grudnia 2022 r. (III CZ 349/22)Zażaleniem do Sądu Najwyższego na podstawie art. 394(1) § 1 kpc … Dowiedz się więcej