Doręczenie decyzji stronie — zamiast pełnomocnikowi — jest bezskuteczne

Czy urząd może przesłać korespondencję bezpośrednio do strony, która jest reprezentowana przez pełnomocnika? Czy jednak doręczenie decyzji stronie — zamiast pełnomocnikowi — oznacza naruszenie prawa, a przez to decyzja jest bezskuteczna? wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 marca 2022 r. (I GSK 1329/21)Doręczenie decyzji bezpośrednio stronie, w sytuacji gdy działa za nią w postępowaniu pełnomocnik, … Czytaj dalej

Czy podanie adresu strony w postanowieniu administracyjnym narusza RODO?

Czy dopuszczalne jest podanie pełnych danych adresowych strony w postanowieniu administracyjnym? Czy jednak, jako przetwarzanie danych osobowych, powinno podlegać ocenie przez pryzmat RODO? nieprawomocny wyrok WSA w Warszawie z 16 kwietnia 2021 r. (II SA/Wa 1715/20)Dane obejmujące miejsce zamieszkania strony są danymi pozwalającymi na identyfikację (odróżnienie) osoby fizycznej, zwłaszcza w sytuacji powszechności danego nazwiska w określonej … Czytaj dalej

Decyzji dotyczącej jednoosobowego przedsiębiorcy nie może odebrać pracownik jego firmy

nieprawidłowe doręczenie wezwania rozprawę

Na ciekawe orzeczenie dotyczące problematyki doręczenia decyzji administracyjnej do rąk własnych adresata zwrócił niedawno uwagę Patryk Słowik w „Gazecie Prawnej” („Pisma do szefa nie może odebrać asystentka. Wyrok NSA odciśnie piętno na praktyce urzędów”). Dziś zatem i na tutejszych łamach czas na kilka akapitów o tym jak wyglądają przepisy o doręczeniu korespondencji w sprawie administracyjnej … Czytaj dalej