Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera?

Stare i dobre pytanie brzmi: czy jeśli przez przypadek dostanę przelew, który mi się nie należy, bo płatnik się pomylił, mogę wydać całość pieniędzy, bo przecież są moje — czy też sąd może nakazać zwrot omyłkowego przelewu? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17 maja 2017 r., sygn akt I ACa 393/16). Spór dotyczył zwrotu … Dowiedz się więcej

Orzekanie ponad żądanie — czyli czy wykorzystanie utworu po odstąpieniu od umowy przez wykonawcę narusza jego prawa autorskie?

Kontynuując wątek sportowo–architektoniczny odpowiedź na kilka palących pytań: czy wykorzystanie utworu — na przykład projektu architektonicznego — za który zamawiający nie zapłacił, oznacza naruszenie praw autorskich twórcy? Czy w takim przypadku wykonawca może odstąpić od umowy, przez co nieuczciwy kontrahent straci możliwość wykorzystania projektu? I wreszcie: czy sąd może „poprawić” roszczenia zgłoszone w pozwie — czy … Dowiedz się więcej

Czy opłata dystrybucyjna pobierana po zerwaniu polisolokaty jest klauzulą abuzywną?

Złośliwi mawiają, że polisolokaty tworzy się wyłącznie dla nakładania na klientów różnorakich opłat. Jak należy traktować pobieraną opłatę likwidacyjną już wiadomo, jednak ubezpieczyciele nie ustają w swej kreatywności. Dziś zatem krótkie pytanie: czy opłata dystrybucyjna za zerwanie polisolokaty jest klauzulą niedozwoloną — oraz czy można na konsumenta przerzucać ryzyko biznesowe? (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie … Dowiedz się więcej

Czy wierzyciel Skarbu Państwa, który ściągnął pieniądze z konta powiatu, jest bezpodstawnie wzbogacony?

A skoro wczoraj było o tym, że adwokat nie odpowiada za przegrany proces — lecz co najwyżej za brak należytej staranności przy wykonaniu zlecenia — dziś kilka zdań o tym czy powiat ponosi odpowiedzialność za działania Skarbu Państwa — a w szczególności czy jeśli wierzyciel wyegzekwuje dług państwa z rachunku powiatu, można mówić o bezprawnej … Dowiedz się więcej

Czy żądanie zwrotu świadczenia z nieważnej czynności prawnej może stanowić nadużycie prawa podmiotowego

Suche pytanie brzmi: czy nieważność czynności prawnej może prowadzić do skutków stanowiących nadużycie prawa podmiotowego? Odpowiedź wydaje się prosta, ale diabeł, jak to diabeł, tkwi w szczegółach: co zatem jeśli na nieważność powołuje się strona, która wprowadziła kontrahenta w błąd — a teraz żąda zwrotu całości świadczenia zapłaconego na podstawie nieważnej umowy? wyrok Sądu Najwyższego … Dowiedz się więcej