Zdaniem TK osoba przymusowo umieszczona w zakładzie psychiatrycznym musi mieć prawo osobistej obrony przed sądem

Krótko i na temat: w wydanym dziś wyroku TK stwierdził, że przepisy kodeksu karnego wykonawczego pozbawiające osobę umieszczoną w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym prawa do udziału w posiedzeniu sądowym dotyczącym tego środka zabezpieczającego naruszają konstytucyjne gwarancje prawa do sądu oraz wolności osobistej (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 marca 2017 r., SK 13/14). art. 204 kkw § … Dowiedz się więcej

„Lex Trynkiewicz” zgodne z Konstytucją (K 6/14)

Krótko i na temat: w dzisiejszym wyroku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U. z 2014 r. poz. 24) — pozwalające na dodatkowe pozbawienie wolności po odbyciu wyroku długoletniego więzienia nie naruszają konstytucyjnych gwarancji wolności osobistej (art. 41 Konstytucji RP) i … Dowiedz się więcej

Występek o charakterze chuligańskim — surowe zasady karania zgodne z konstytucją

Całkowicie informacyjnie (w celu tzw. skarmienia Gógla): w wyroku z 9 czerwca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że wynikająca z art. 115 par. 21 kodeksu karnego zasada podwyższenia karalności występku o charakterze chuligańskim jest zgodna z konstytucją (SK 47/13). art. 115 § 21 kk: Występkiem o charakterze chuligańskim jest występek polegający na umyślnym zamachu na zdrowie, … Dowiedz się więcej

Koniec zbyt szerokich uprawnień kontrolerów biletów

Z kronikarskiego obowiązku należy zauważyć, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 28 lipca 2014 r. (K 16/12) podzielił część argumentów niżej podpisanego odnoszących się do nowelizacji prawa przewozowego zezwalającej na dowolne obsztorcowywanie pasażerów (por. „Nowe uprawnienia osób kontrolujących bilety”). Przypomnijmy, że obowiązujące od 1 marca 2011 roku przepisy (art. 33a prawa przewozowego) pozwalają przewoźnikowi lub … Dowiedz się więcej