Nie można wypowiedzieć umowy choremu pracownikowi, który wpadł na chwileńkę do pracy (nawet jeśli jeszcze nie ma zwolnienia lekarskiego)

Czy dopuszczalne jest wypowiedzenie umowy o pracę choremu pracownikowi, który po drodze do lekarza wpadł do pracy? I na marginesie: czy wolny od pracy dzień (zgodnie z harmonogramem) jest dniem usprawiedliwionej nieobecności w pracy? (wyrok Sądu Najwyższego z 14 marca 2017 r., III PK 84/16). Orzeczenie wydano w sporze pracownika i pracodawcy o odszkodowanie za niezgodne … Czytaj dalej

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

A skoro w Dzienniku Ustaw opublikowano tekst jednolity ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2016 r. poz. 1474) — to tradycyjny poniedziałek z prawem pracy poświęcamy zwolnieniom grupowym i odprawom pracowniczym: podstawowa zasada nr 1: ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących … Czytaj dalej

Wypowiedzenie umowy o pracę a usprawiedliwiona nieobecność w pracy

Odchodząc na moment od tematyki zakazu serwowania śmieciowej żywności w sklepikach szkolnych oraz jak najbardziej powiązanych rozważań nt. zasady prawidłowego vacatio legis jako emanacji demokratycznego państwa prawnego, a także nieretroakcji legislacji nowelizacyjnej (i w ten sposób przepisy o produktach sprzedawanych w szkołach wiążą się nam z procesami norymberskimi) przechodzę zgrabnie do tematyki prawa pracy — a … Czytaj dalej