Czy satyryczny charakter felietonu prasowego zwalnia z odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych?

odpowiedzialność stratę forex

Czy możliwe jest naruszenie dóbr osobistych w satyrycznym felietonie? Czy żartobliwa forma takiego gatunku prasowego jest okolicznością wyłączającą bezprawność naruszenia? Czy wydawca portalu, który aktywnie promuje blogi internautów, może powołać się na wyłączenie swej odpowiedzialności jako host providera? wyrok Sądu Najwyższego z 25 marca 2019 r. (I CSK 25/18) Typową cechą satyry jest dążenie do … Czytaj dalej

Czy prasa ponosi odpowiedzialność za zacytowanie w artykule — średnio rzetelnego acz bardzo krytycznego — listu otwartego?

Jak wygląda odpowiedzialność prasy za krytyczną publikację — tekst, który został oparty na bardzo subiektywnym i średnio rzetelnym liście otwartym, który poruszył opinię publiczną, ale okazał się być nie w 100% prawdziwy? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 7 marca 2019 r., sygn. akt I ACa 704/18). Spór dotyczył odpowiedzialności mediów za opublikowany tekst — … Czytaj dalej

Czy krytyka korzystającego z wolności słowa musi uwzględniać granice wolności słowa?

wyrok sprawa tomasz lis wpolitycepl

Czy publiczna, ostra i prowokacyjna krytyka pod adresem publicznej kontrowersyjnej wypowiedzi może być traktowana jako przekroczenie granic swobody wypowiedzi? Czy jednak swobodnie korzystający z wolności słowa powinien liczyć się z tym, że polemista może użyć tego samego narzędzia ekspresji? Czy „dziedzictwo nazistowskich ustaw norymberskich” — o tekście, w którym pisze się o żydowskim pochodzeniu teścia … Czytaj dalej

Polemika ze słowami, które nie padły — a zwłaszcza przypisywanie poglądów dyskryminacyjnych — może naruszać dobra osobiste

Ten temat zawsze będzie na czasie, niezależnie od tego czy sztuka można krytykować, i czy można krytykować sztukę: niezależnie od tego, że w ramach publicznej polemiki można publicznie krytykować cudze poglądy, to jednak ostrze krytyki powinno być wymierzone właśnie w owe poglądy. Nie jest dopuszczalne manipulowanie wypowiedziami czy przedstawianie opinii, z którymi dyskutujemy, w sposób … Czytaj dalej

Czy spór teologiczny wyłącza bezprawność naruszenia dóbr osobistych ludzi innej wiary?

"Gmina wolna ideologii LGBT"

Prima aprilis to chyba dobry moment na proste pytanie: czy w debacie o sprawach religii można posunąć się do argumentu ad hitlerum — no i czy prowadzenie sporu teologicznego wyłącza bezprawność naruszenia dóbr osobistych adwersarza? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30 stycznia 2017 r., sygn. akt I ACa 2121/15). Sprawa dotyczyła opublikowanych w prasie artykułów … Czytaj dalej