Zwrot zaliczki z umowy przedwstępnej sprzedaży używanego samochodu (czy błędnie podany rocznik stanowi wadę pojazdu?)

zatrzymanie prawa jazdy prędkość

Listopad, czas pomyśleć o zmianie ogumienia na zimowe. Zanim jednak się za to wezmę, zastanówmy się nad kilkoma innymi problematami z dziedziny motoryzacji, a dokładnie umowy sprzedaży używanego auta: czy błędnie podany rocznik samochodu jest wadą? czy na odpowiedzialność sprzedającego może mieć wpływ przegląd przeprowadzony przez kupującego? czy odpowiedzialność za wady dotyczy już umowy przedwstępnej? (bazując … Dowiedz się więcej

Umowa o świadczenie niemożliwe (czy można zawrzeć umowę w celu powołania konkurencyjnego związku sportowego?)

Umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna z mocy prawa — art. 387 kc wydaje się pod tym względem dość jasny. Można się jednak zastanawiać czy niemożliwość świadczenia może powstać w czasie trwania (wykonywania) umowy i odnosić się do niemożności wykonania umowy przez zobowiązanego — czy też powinna odnosić się do stanu obiektywnie istniejącego w chwili zawarcia … Dowiedz się więcej

Odpowiedzialność za pomocnictwo w popełnieniu deliktu (art. 422 kc)

Kwestie odpowiedzialności za pomocnictwo w wyrządzeniu szkody nie od dziś budzi pewne kontrowersje — na których wydają się próbować żerować różni naciągacze za wyimaginowane roszczenia — zatem krótka omówka orzeczenia, z którego wynika, że nawet w przypadku faktycznie wyrządzonej szkody odpowiedzialność rzekomego pełnomocnika nie jest taka oczywista. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10 marca 2016 … Dowiedz się więcej

Zdaniem UOKiK umowy kredytowe w CHF mogą być nieważne — czyli kredytobiorcy będą musieli oddać pieniądze bankowi (ale skąd je wezmą?)

uokik nieważność umów kredytowych chf

W zaprezentowanym dziś przez UOKiK istotnym poglądzie w sprawie dotyczącej ochrony konkurencji i konsumentów przedłożonym w procesie przeciwko mBank S.A. (jak dowiadujmy się z pisma sprawa toczy się przed Sądem Rejonowym w Łodzi, sygn. akt I C 1060/15) stwierdzono, że (cytuję informację prasową) „klauzule, które nieprecyzyjnie wskazują przesłanki zmiany oprocentowania oraz sposób ustalania wysokości kwoty … Dowiedz się więcej

Konsekwencje niezachowania formy pisemnej przy zawieraniu umowy licencyjnej wyłącznej

umowa licencyjna wyłączna niezachowanie formy pisemnej

A teraz coś z nieco innej beczki czyli: czyli jakie konsekwencje ma niezachowanie przez strony umowy licencyjnej wyłącznej formy pisemnej? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 3 listopada 2015 r. (sygn. akt I ACa 217/15). Spółka z o.o. będąca wydawcą literackim pozwała pisarza i jego brata o zwrot zaliczki wypłaconej na poczet umowy o napisanie książki i udzielenie licencji … Dowiedz się więcej