Odszkodowanie za pobicie przez policję (za odmowę przyjęcia mandatu)

Sztambuch amatora-glosatora nie byłby kompletny gdyby nie pojawił się w nim temat odszkodowania za pobicie przez policję. Czyli czy jeśli policjanci pobiją kogoś na komisariacie, po zatrzymaniu sprawcy rzekomego wykroczenia — to można liczyć na odszkodowanie i kto powinien je zapłacić? (Na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 13 sierpnia 2014 r. (sygn. akt I … Dowiedz się więcej

Stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku wydanego przez SN

cofnięcie skargi kasacyjnej stronę

A teraz coś z nieco innej beczki: czy Sąd Najwyższy może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki orzeczeń własnych i sądów niższych instancji? (Na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt I ACa 1464/14). W sprawie poszło o coś takiego: powód zażądał 450 tys. złotych odszkodowania od Pierwszego Prezesa SN za … Dowiedz się więcej