Drugie zniesienie obowiązku noszenia maseczek (jeszcze trochę)

Krótko i na temat, ale na pewno komuś się przyda: w jak rząd obiecał, tak napisał, i oto mamy zniesienie obowiązku noszenia maseczki — już za tydzień na otwartym powietrzu, już za miesiąc także w zamkniętych pomieszczeniach (rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z … Czytaj dalej

Zakaz przemieszczania się (bo koronawirus) naruszał Konstytucję (wyrok SN)

wyrok SN zakazu przemieszczania

Czy naruszenie epidemicznego zakazu przemieszczania się może stanowić wykroczenie z art. 54 kw? Czy norma blankietowa może być podstawą penalizacji zachowań, które nie są określone w ustawie? Czy są ma prawo „odrzucić” rozporządzenie jako niezgodne z Konstytucją? wyrok Sądu Najwyższego z 16 marca 2021 r. (II KK 64/21) Przypisanie przez sąd czynu zabronionego, którego znamiona … Czytaj dalej

Będzie (?) ustawowa podstawa do wprowadzenia nakazu noszenia maseczek

kwarantanna przywrócenie terminu

P.T. Czytelników rozczarowanych, że obowiązek noszenia maseczki nie wynika z Konstytucji spieszę zapewnić, że takiego pomysłu jeszcze nie ma, ale wiele wskazuje na to, że zakrywanie ust i nosa doczeka się podbudowy ustawowej — a to za sprawą nowelizacji ustawy zakaźnej (projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z … Czytaj dalej

Odpowiedzialność podejrzanego za składanie fałszywych zeznań

Świadek w postępowaniu karnym nie może kłamać, może natomiast (w pewnych przypadkach) odmówić odpowiedzi na pytanie. Oskarżony niewiele musi: nie musi udowadniać swej niewinności (uznaje się go za niewinnego, dopóki winy się mu nie dowiedzie), ma też prawo odmówić składania zeznań. Klasyczną (lecz niedopuszczalną) zagrywką organów ścigania jest przesłuchanie „potencjalnie podejrzanego” jako świadka, a dopiero … Czytaj dalej

Czy Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym narusza zasadę lex retro non agit?

A skoro rano było o tym, że w procesie norymberskim po części osądzono czyny, które nie były zabronione jako przestępstwa, to dziś czas na kilka akapitów o tym, że Sąd Najwyższy zauważa, że Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym jest nieco na bakier z zasadą lex retro non agit — bo przewiduje element kary, który … Czytaj dalej