Czy 9-letnie dziecko, które nie słuchało rodziców, przyczyniło się do powstania szkody w wypadku?

Czy dziewięcioletnie dziecko, które złamało wydany przez rodziców zakaz, wskutek czego doznało poważnego uszczerbku na zdrowiu, może być traktowane jako osoba przyczyniająca się do powstania szkody? Czy przyczynienie się małoletniego do powstania szkody wymagałoby możliwości przypisania winy i zdolności deliktowej? Jak zatem widzieć rolę rodziców ustawowo zobowiązanych do nadzoru nad dzieckiem? wyrok Sądu Najwyższego z 15 czerwca 2022 … Dowiedz się więcej

Czy 12-latek, którego poraził prąd — bo wlazł na transformator — jest sam sobie winien?

utrzymanie cen energii elektrycznej

Czy dziecko bawiące się na transformatorze jest samo sobie winne, jeśli dojdzie do porażenia prądem i upadku z wysokości kilku metrów? Jeśli płot jest uszkodzony, ale na jego resztkach wisi ostrzeżenie? Jeśli urządzenie jest położone tuż przy jego miejscu zamieszkania? Jeśli rodzice ostrzegali, ale nie upilnowali? Czy zakład energetyczny ponosi odpowiedzialność za porażenie dziecka prądem … Dowiedz się więcej