Czy 9-letnie dziecko, które nie słuchało rodziców, przyczyniło się do powstania szkody w wypadku?

Czy dziewięcioletnie dziecko, które złamało wydany przez rodziców zakaz, wskutek czego doznało poważnego uszczerbku na zdrowiu, może być traktowane jako osoba przyczyniająca się do powstania szkody? Czy przyczynienie się małoletniego do powstania szkody wymagałoby możliwości przypisania winy i zdolności deliktowej? Jak zatem widzieć rolę rodziców ustawowo zobowiązanych do nadzoru nad dzieckiem? wyrok Sądu Najwyższego z 15 czerwca 2022 … Czytaj dalej

Czy rodzice mogą odpowiadać za przestępstwo popełnione przez dziecko?

Stare i dobre pytanie: czy rodzice mogą ponosić odpowiedzialność karną za przestępstwo popełnione przez dziecko?  Stara i trafna odpowiedź brzmi: nie, rodzie nie odpowiadają za przestępstwa lub wykroczenia ich dzieci — natomiast oczywiście mogą zostać zobowiązani do naprawienia szkody wyrządzonej przez to dziecko (art. 427 kc) — jednak rażące naruszenie obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej, … Czytaj dalej