„Mafia z PiS”

mafia PiS

A skoro polskie władze chcą dać się posiekać za wolność słowa waszą i naszą, ale równocześnie nie pozwolą dmuchać godności w kaszę, dziś czas na kilka akapitów o tym czy określenie „mafia z PiS” — w kontekście przebojów z prawem osób blisko powiązanych z tym ugrupowaniem, a także wybielania tych osób przez inną osobę, jeszcze … Czytaj dalej

Rozmowa o mowie nienawiści w TVP nie narusza dóbr osobistych nadawcy

A skoro Ministerstwo Sprawiedliwości wymyśla „przełomową” ustawę o ochronie wolności słowa w internecie, to nadarza się okazja — korzystając z owej wolności — zamienić kilka słów o mowie nienawiści — i o tym czy rozmowa o mowie nienawiści w TVP, w tym zdanie, że trzeba się zastanowić czy owa mowa nienawiści aby nie pojawia się … Czytaj dalej

Czy postawiony w piśmie procesowym zarzut „czerpania dochodów z wnoszenia pozwów” narusza dobra osobiste powoda?

czerpanie dochodów wnoszenia pozwów

Czy sformułowanie — w odpowiedzi na pozew — że powód liczy na czerpanie dochodów z wnoszenia pozwów może naruszać dobra osobiste powoda? Jeśli stroną powodową jest osoba prawna? Czy osobie prawnej w ogóle przysługują takie same dobra osobiste jak „zwykłemu” człowiekowi? Czy w piśmie procesowym w ogóle można naruszyć dobra osobiste przeciwnika procesowego? (wyrok Sądu Apelacyjnego … Czytaj dalej

Czy protest „nawiązujący” do określonej spółki może naruszać jej dobra osobiste?

Czy posłużenie się, podczas manifestacji, nazwą firmy jako „przykładem” oprotestowanego działania, może godzić w jej dobra osobiste? Czy takie działanie może być traktowane jako naruszenie reputacji osoby prawnej — bo nazwa pojawia się w negatywnym świetle — czy jednak liczy się kontekst i rzeczywisty odbiór? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 7 lutego 2020 r., … Czytaj dalej

Na kim spoczywa ciężar dowodu w sprawie o czyn nieuczciwej konkurencji?

ciężar dowodu czyn nieuczciwej konkurencji

Czy zamówienie publikacji tekstu sponsorowanego, w którym pod płaszczykiem hasła „kupuj polskie” zniechęca się klientów do zakupów towarów konkurenta oraz podaje informację, że produkty rosyjskie powstają w Rosji, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji i naruszenie dóbr osobistych konkurenta? A jeśli odpowiedź brzmi: to zależy od oceny dowodów — to na kim spoczywa ciężar dowodu w sprawie … Czytaj dalej