Dożywotni zakaz zbliżania się i kontaktowania z ofiarą stalkingu może być orzeczony tylko wyjątkowo

A teraz coś z nieco innej beczki: czy można orzec wobec stalkera dożywotni zakaz zbliżania się i kontaktowania z ofiarą stalkingu — czy jednak sąd powinien pamiętać o tym, że środek karny powinien mieć określony termin? (wyrok Sądu Najwyższego z 25 października 2018 r., II KK 378/18). Mężczyzna został oskarżony o uporczywe nękanie kobiety — w … Dowiedz się więcej

Sąd nie może orzec zakazu prowadzenia pojazdów „do odwołania”

art 180a kk art 94 kw

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy sąd może orzec wobec sprawcy przestępstwa bezterminowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (np. do odwołania)? Czy termin taki można sprecyzować na etapie wykonania kary, na przykład biorąc pod uwagę postawę sprawcy? (wyrok Sądu Najwyższego z 28 sierpnia 2018 r., III KK 437/18). Sprawa dotyczyła kierowcy, który prowadził samochód nie … Dowiedz się więcej