Decyzji dotyczącej jednoosobowego przedsiębiorcy nie może odebrać pracownik jego firmy

nieprawidłowe doręczenie wezwania rozprawę

Na ciekawe orzeczenie dotyczące problematyki doręczenia decyzji administracyjnej do rąk własnych adresata zwrócił niedawno uwagę Patryk Słowik w „Gazecie Prawnej” („Pisma do szefa nie może odebrać asystentka. Wyrok NSA odciśnie piętno na praktyce urzędów”). Dziś zatem i na tutejszych łamach czas na kilka akapitów o tym jak wyglądają przepisy o doręczeniu korespondencji w sprawie administracyjnej … Dowiedz się więcej

Doręczenie decyzji administracyjnej wiąże strony mimo braku potwierdzenia

A teraz coś z całkiem innej beczki: zwykle spotykamy się z problemami prawnymi wynikającymi z braku doręczenia pisma (wyroku, decyzji) — co jednak zrobić jeśli miało miejsce rzeczywiste doręczenie decyzji administracyjnej, ale nie ma na to dowodu w postaci prawidłowej zwrotki? Na to pytanie pośrednio odpowiada SN w tezowanym wyroku I OSK 3095/15. wyrok NSA … Dowiedz się więcej