Playlista może być utworem — a więc może być wykonana na umowę o dzieło

Czy playlista — skomponowany dla klubu muzycznego układ piosenek do puszczania podczas jakiejś imprezy — może być traktowana jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego? Czy utworzenie playlisty może nastąpić na podstawie umowy o dzieło, czy jednak jest to umowa o świadczenie usług, od której należy odprowadzić stosowne składki? nieprawomocny wyrok WSA w Warszawie z 29 … Dowiedz się więcej

Tantiemy od płyt DVD dołączanych do prasy nie zależą od wpływów z opublikowanych reklam

tantiemy reprodukowania utworów audiowizualnych

Czy tantiemy od reprodukowania utworów audiowizualnych (filmów na płytach DVD dołączanych do czasopism) przysługują tylko od egzemplarzy sprzedanych, czy jednak należy uwzględnić inne wpływy wydawcy (np. z publikowanych reklam)? I przy okazji: czy w przypadku faktycznego monopolu organizacji zbiorowego zarządzania prawami można mówić o stawkach rynkowych — i czy organizacja nie musi udowadniać słuszności jednostronnie … Dowiedz się więcej

Twórcze opracowanie produktu ubezpieczeniowego jest utworem

Opracowanie może być samodzielnym utworem w rozumieniu prawa autorskiego, to oczywista oczywistość. Czy jednak opracowaniem takim może być kompilacja produktów ubezpieczeniowych — czy też wymagany jest wyższego rodzaju poziom „iskry bożej”? wyrok Sądu Najwyższego z 3 lutego 2017 r. (II CSK 400/16) Opracowanie w postaci projektu pakietu ubezpieczeniowego (instrukcji do tego pakietu) może być utworem … Dowiedz się więcej

Brak zapłaty wynagrodzenia za wykorzystanie wizerunku nie oznacza naruszenia praw do tego wizerunku

Prawa autorskie scenariusza serialu

Czy można żądać odszkodowania za naruszenie praw do wizerunku jeśli korzystający nie zapłaci wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy na korzystanie z tego wizerunku? Czy jeśli agencja reklamowa nie rozliczyła się z modelem, odpowiedzialność za to może ponosić klient korzystający z tego wizerunku w swoich reklamach? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22 lutego 2017 r., Sygn. … Dowiedz się więcej