Czy zakon kościelny może ponosić odpowiedzialność cywilną za pedofilię księdza?

"Gmina wolna ideologii LGBT"

Czy Kościół katolicki — kościelna osoba prawna jak zakon czy klasztor — może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki pedofilskich czynów, których dopuścił się ksiądz wobec 13-letniej dziewczynki? wyrok Sądu Najwyższego z 31 marca 2020 r. (II CSK 124/19) 1) Czynności wykonywane przez księdza zakonnego, a polegające na udzielaniu pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, wchodzą … Czytaj dalej

Czy uczestnicy piramidy finansowej zawierają umowę pożyczki?

Jak należy traktować rozliczenie udziału w piramidzie finansowej? Czy mechanizm, w którym następny spłaca poprzedniego, może być traktowany jako umowa pożyczki? Czy w ogóle jest możliwość wyegzekwowania zwrotu wpłaconych pieniędzy? A przy okazji: czy bank ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie piramidy, którą wymyślił i kierował dyrektor oddziału — wykorzystując wzorce dokumentów bankowych? (wyrok Sądu Najwyższego z … Czytaj dalej

Czy bank odpowiada za oszustwo, którego dopuścił się jego ex-pracownik?

Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego

Odpowiedzialność pracodawcy za wyrządzenie szkody osobie trzeciej to jedno, ale czy istnieje podstawa do tego, by pracodawca ponosił odpowiedzialność za oszustwo ex-pracownika, który okłamał poszkodowanego, że nadal pracuje w tej firmie? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 9 marca 2018 r., sygn. akt V ACa 58/18). Sprawa zaczęła się od tego, że „korzystając z zaufania” klientki … Czytaj dalej

Deweloper nie ponosi odpowiedzialności za kredyt wyłudzony przez jego agenta

Czy deweloper odpowiada za wyłudzenie kredytu na zakup mieszkania, jeśli kredyt został wzięty na „słupa”, operację zaplanował agent zajmujący się pośrednictwem w sprzedaży mieszkań, a w dodatku umowa sprzedaży została przez tego agenta sfałszowana? Słowem: kiedy zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzona przez agenta podczas wykonywania czynności agencyjnych? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15 marca … Czytaj dalej

Czy kremacja wbrew woli zmarłego może naruszać dobra osobiste rodziny?

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy kremacja zwłok wbrew woli rodziny zmarłego może być oceniana jako naruszenie dóbr osobistych? (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 24 sierpnia 2017 r., sygn. akt I ACa 862/17). Spór dotyczył kremacji zwłok — wierzącej rzymskiej katoliczki — matki powoda wbrew jego (jej) zgodzie i woli. Ciężko chora chciała być … Czytaj dalej