Transakcja płatnicza dokonana na podstawie sfałszowanego pełnomocnictwa nie jest transakcją autoryzowaną (TSUE)

Czy pełnomocnictwo do czynności bankowych, udzielone przed notariuszem, jest wystarczające do dokonywania przez pełnomocnika stosownych operacji? Jeśli się okaże, że pełnomocnictwo wprawdzie zostało potwierdzone poprzez nadanie mu apostille — ale w gruncie rzeczy było od początku sfałszowane? Czy autoryzacja transakcji płatniczej przez pełnomocnika dysponującego fałszywym upoważnieniem notarialnym jest prawidłowa i zwalnia bank od odpowiedzialności za … Dowiedz się więcej

Czy umożliwienie phisherowi dostępu do bankowości elektronicznej oznacza, że klient przyczynił się wyprowadzenia pieniędzy z jego rachunku?

Utrwalone orzecznictwo podpowiada, że bank ponosi odpowiedzialność za phishing i kradzież pieniędzy z konta klienta. Pojawiają się jednak argumenty, że dyrektywa PSD2 została źle przetłumaczona i implementowana, ze szkodą dla dostawców usług. Czy użytkownik, który bez namysłu przepisuje kody dotyczące innej transakcji, niż zlecał, nie powinien później mieć pretensji do banku, lecz do siebie? Czy zatem autoryzacja … Dowiedz się więcej

Ciężar dowodu, że transakcja była prawidłowo autoryzowana przez klienta, spoczywa na banku

A skoro niedawno było o tym, że dodanie swojej karty do usługi Apple Pay phishera może być traktowane jako rażące niedbalstwo, dziś czas na kilka akapitów o tym, że to na banku spoczywa ciężar dowodu, że autoryzacja transakcji płatniczej została prawidłowo dokonana przez klienta — przeto klient co do zasady nie musi niczego wykazywać. wyrok Sądu Okręgowego … Dowiedz się więcej

Czy klient banku, który dodał swoją kartę do aplikacji Apple Pay oszusta, odpowiada za dokonane transakcje?

ewidencja płatności transgranicznych

Obowiązkiem banku jest wdrożyć takie rozwiązania, by pieniądze klientów były bezpieczne; obowiązkiem klientów jest przestrzegać tych środków bezpieczeństwa. Czy zatem dodanie swojej karty do usługi płatności mobilnych oszusta, który dzięki temu wyciągnął pieniądze z rachunku klienta, oznacza naruszenie zasad bezpieczeństwa? Czy jednak można przyjąć, że to bank nie dopracował dostatecznie swoich systemów, skoro phishing był możliwy? … Dowiedz się więcej

Ofiara phishingu nie odpowiada za nieautoryzowany przelew do zaufanego odbiorcy

Czy klient, który padł ofiarą phishingu — dał się nabrać na wiadomość o „dopłacie” po zakupach w internecie, a w rzeczywistości ustanowił zaufanego odbiorcę, przez co stracił pieniądze z konta bankowego — może domagać się od banku zwrotu skradzionych środków? Czy jednak bank ponosi odpowiedzialność za nieautoryzowaną transakcję płatniczą, a więc nie za taką, która w … Dowiedz się więcej