Dochodzenie szkód łowieckich przed sądem wymaga uprzedniego wyczerpania trybu administracyjnego

dochodzenie szkód łowieckich

Czy do dochodzenia roszczeń przez rolnika, któremu zwierzyna łowna weszła w szkodę, wystarczy zgłoszenie żądania (wniosek o oszacowanie strat), a gdyby koło łowieckie odmówiło, wniesienie pozwu o odszkodowanie? Czy jednak dochodzenie szkód łowieckich wymaga uprzedniego przejścia całkiem niewąskiej procedury administracyjnej, bez której ani rusz? (wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z 11 marca 2020 r., III … Czytaj dalej

Odszkodowanie za szkodę rolną wyrządzoną przez dzikie zwierzęta

chwytanie chronionych gatunków zwierząt

Całkowicie na marginesie: opublikowana w piątek nowelizacja prawa łowieckiego (ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy — Prawo łowieckie, Dz.U. z 2016 r. poz. 1082) zmienia zasady odpowiedzialności za szkodę rolną wyrządzone przez dziką zwierzynę. Chodzi oczywiście o nowelizację art. 46 prawa łowieckiego, który obecnie nakazuje dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich „wynagradzanie szkód” … Czytaj dalej