Czy konstytucyjne prawa podmiotowe tworzą dobra osobiste (i czy prawo do posiadania dzieci jest dobrem osobistym)?

Czy uszczerbek na zdrowiu powodujący, że kobieta nie będzie mogła mieć już dzieci, może być traktowany jako naruszenie dóbr osobistych? W tym także naruszenie dóbr jej męża — bo prawo do prokreacji dotyczy obojga rodziców, nie tylko matki? Czy jednak trzeba rozróżnić prawo podmiotowe od dobra osobistego — a więc prawo do prosiadania dzieci nie może … Dowiedz się więcej

Czy numer rejestracyjny auta to dane osobowe?

Czy osoba zainteresowana losem zawiadomienia o wykroczeniu drogowym może domagać się udzielenia informacji o krokach podjętych wobec jego sprawcy? Czy organ powinien odmówić udostępnienia takiej informacji, a to ze względu na ochronę prywatności właściciela auta — bo skoro zawiadamiający widział tablice rejestracyjne, to może sobie łatwo ustalić jego tożsamość? Czy jednak numer rejestracyjny pojazdu nie … Dowiedz się więcej

Czy organizacja „wyborów kopertowych” mogła uzasadnić udostępnienie Poczcie Polskiej danych z rejestru PESEL?

A skoro już za kilka dni kolejne wybory, dziś czas na kilka akapitów o tym, że pamiętne udostępnienie Poczcie Polskiej danych z rejestru PESEL było nielegalne — bo organizacja wyborów kopertowych i tak była już niemożliwa (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 marca 2024 r., II OSK 1630/21). Sprawa dotyczyła skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na udostępnienie Poczcie … Dowiedz się więcej

Nierzetelna krytyka — taka, która nie ma uzasadnienia w faktach — także może naruszać dobra osobiste

A skoro wczoraj było o tym, że odmowa przyjęcia do stowarzyszenia zawiadującego ogródkami działkowymi jest zaskarżalna, acz po wyczerpaniu wewnętrznego postępowania odwoławczego, dziś czas na kilka akapitów o tym, że naruszenia dóbr osobistych nie należy upatrywać wyłącznie w rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji, zatem nierzetelna krytyka — wypowiedź niedająca się uzasadnić w faktach — także może być … Dowiedz się więcej

Czy odmowa wydania dowodu osobistego ze względu na brak złożenia odcisków palców powinna mieć formę decyzji administracyjnej?

Załóżmy, że obywatel chce dostać dowód osobisty (chce czy nie chce: posiadanie tego dokumentu jest obowiązkowe, a jego brak penalizowany), ale nie zamierza złożyć odcisków palców. Biorąc pod uwagę obowiązujące prawodawstwo urząd powinien w takim przypadku odmówić jego wydania. Tu jednak rodzi się kluczowe pytanie: czy odmowa wydania dowodu osobistego powinna nastąpić w formie decyzji administracyjnej? … Dowiedz się więcej