Czy klauzula bestsellerowa może mieć zastosowanie do praw do utworu zależnego (czyli czy Sapkowski może liczyć na dodatkowe 60 mln złotych za „Wiedźmina”)?

Zagadnął mnie P.T. Czytelnik o komentarz do wezwania do zapłaty jakie prawnicy reprezentujący Andrzeja Sapkowskiego wystosowali pod adresem CD Projekt w związku z korzystaniem z praw do stworzonej postaci Wiedźmina — czyli czy można podpisać umowę, przenosząc prawa za 35 tys. złotych, a po pewnym czasie zaśpiewać „dawaj moje sześćdziesiąt milionów”? („Andrzej Sapkowski chce 60 … Dowiedz się więcej

Przedawnienie roszczenia informacyjnego przysługującego organizacji zbiorowego zarządzania

Brak zgłoszenia zawiadomienia naruszeniu ochrony danych osobowych

Środek lata tradycyjnie chyba jest czasem powtórek w telewizji — powtórki to czas żniw dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi — dziś zatem kilka akapitów: czy przedawnienie roszczeń informacyjnych ZAiKS (art. 105 ust. 2 pr.aut.) następuje w terminie 3-letnim, czy też roszczenia te nie mają charakteru gospodarczego? czy nadawca może żądać, by organizacja najsamprzód … Dowiedz się więcej

Wynagrodzenie twórcy a wpływy wydawcy z korzystania z utworu (art. 47 pr.aut.)

umowa licencyjna wyłączna niezachowanie formy pisemnej

Brnąc dalej w tematykę prawa autorskiego (to z okazji opublikowania tekstu jednolitego ustawy o prawie autorskim) przeskakujemy do przepisu dającego twórcy, którego wynagrodzenie liczy się od przychodów wydawcy z korzystania z utworu, prawo wglądu w dane i informacje mające przełożenie na wysokość jego honorarium (a to dlatego, że tak się złożyło, że jest dość świeży wyrok Sądu Apelacyjnego … Dowiedz się więcej