Czy nierówności płacowe oznaczają, że pracodawca może obniżyć pensje najlepiej zarabiającym?

Czy pracodawca może wypłacać pracownikom zatrudnionym na takim samym stanowisku, wykonującym analogiczną pracę — o identycznej jakości — wynagrodzenie w różnej wysokości? Czy w takich okolicznościach wysokość wynagrodzenia powinna być równa? Czy nierówności płacowe oznaczają, że pracodawca może obniżyć pensje lepiej zarabiającym — czy raczej powinien równać w górę? nieprawomocny wyrok SR w Bydgoszczy z … Czytaj dalej

Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop (za skierowanie turysty do hotelu, w którym można się zakazić wirusem)

zadośćuczynienie zmarnowany urlop 

Czy biuro podróży ponosi odpowiedzialność za wysłanie klienta do hotelu, w którym jest znaczne ryzyko zarażenia groźnym wirusem? Czy jednak za stan sanitarny i epidemiczny hotelu odpowiadać może wyłącznie jego właściciel? Czy w takim przypadku może się należeć zadośćuczynienie za zmarnowany urlop? nieprawomocny wyrok SR w Olsztynie z 24 kwietnia 2020 r. (X C 4839/18) … Czytaj dalej

Czy serwis motoryzacyjny odpowiada za niewyjaśniony pożar samochodu po naprawie?

dokumentacja fotograficzna badań technicznych pojazdu

Czy serwis samochodowy ponosi odpowiada za to, że samochód klienta spalił się zaraz po zakończeniu naprawy, ale jeszcze przed wydaniem auta właścicielowi? Czy odpowiedzialność warsztatu za spłonięcie samochodu uzależniona będzie od wykazania, iż szkoda powstała wskutek zachowań, za które ponosi winę? (wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z 30 czerwca 2020 r., II Ca 302/20). … Czytaj dalej

Odpowiedzialność pełnomocnika procesowego za udzielenie stronie błędnej informacji (i odrzucenie apelacji)

Czy adwokat może odpowiadać wobec klienta za przegraną sprawę w sądzie? Czy odpowiedzialność pełnomocnika procesowego za błędną informację udzieloną stronie, wskutek czego sprawa została „położona”, sprowadza się do odpowiedzialności za wynik — czy jednak jako szkodę można traktować to, co strona bez sensu wydała na prowadzenie sporu? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28 lutego … Czytaj dalej

Profesjonalista odpowiada także za sumę drobnych potknięć

Czy strona umowy może ponosić odpowiedzialność za drobne niedociągnięcia w wykonaniu umowy? Czy jednak jako nienależyte wykonanie zobowiązania można traktować wyłącznie „grube” uchybienia? A jeśli suma drobnych potknięć prowadzi do poważnych nieprawidłowości w spełnianiu świadczenia? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 16 grudnia 2019 r., VI ACa 406/18). Orzeczenie dotyczyło sporu o prawa do wydawania … Czytaj dalej